Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver    

Nævningegrundlisteudvalget vælger et antal personer til grundlisten ud fra bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister. Det bemærkes, at det nuværende grundlisteudvalg har foretaget en udpegning til grundlisterne for perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. I Glostrup Kommune blev der i sidste periode udtaget 75 personer til grundlisten. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

  • Kommunaldirektøren Morten Winge, formand  
  • Marlene Frandsen
  • Pia Hagbarth Dahlin
  • Camilla Christensen
  • Henrik Lund 

Sammensætning    

Nævningegrundlisteudvalget består af mindst 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen for kommunalbestyrelsens valgperiode. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Et lovforslag til ændring af retsplejelovens regler om lægdommere er trådt i kraft 1. juli 2017. Ændringen betyder, at Nævningegrundlisteudvalget ikke som før vedtagelsen skal bestå af 5 medlemmer, men efter de nye regler har kommunalbestyrelsens nu mulighed for at udpege flere end 5 medlemmer til udvalget, jf. retsplejelovens § 72, 1. pkt.

 

Udvalget vælger selv sin formand.


Hjemmel    

Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.