Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

De kommunalt udpegede medlemmer skal repræsentere kommunalbestyrelsen ved åstedsforretninger i forbindelse med kommunale ekspropriationer.

Medlemmer     

  • John Engelhardt 
  • Marlene Frandsen
  • Søren Enemark

Sammensætning 

3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

 

Hjemmel

Kommunalbestyrelsesbeslutning i Glostrup Kommune. Ekspropriationerne kan f.eks. ske i henhold til planlovens § 47, Vejlovens § 43 og lignende.

Planloven

Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller privates rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning: 

  • For at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen, eller
  • For virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Betingelserne for at kunne gennemføre ekspropriation efter planloven tager sit udgangspunkt i den praksis, der har udviklet sig efter grundlovens § 73 om forholdet mellem ejendomsrettens ukrænkelighed og ekspropriation. Det er således en forudsætning, at to betingelser er opfyldt, nemlig ekspropriationens lovlighed og dens nødvendighed.

 

Vejloven

Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg. Det samme gælder til private vej- og stianlæg, når disse er nødvendiggjort af: 

  • Anlægsarbejder mv. på offentlig vej,
  • Beslutning eller bestemmelse om oprettelse eller benyttelse af adgange til offentlig veje, eller
  • Beslutning om tilvejebringelse af vejadgang i forbindelse med nedlæggelse af offentlig og almene veje.