Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der består af to medlemmer, der vælges fra kommunalbestyrelsen, byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder for den pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Ministeren kan godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget. Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

Udvalget træffer afgørelser i sager om børn og unge i medfør af § 62 i lov om social service (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.)

Udvalgets medlemmer

Ina-Maria Nielsen, Formand (stedfortræder Sophie Dahl Brohus )

Palle Laustrup, Næstformand (stedfortræder Robert Sørensen)

Endvidere består udvalget en byretsdommer fra Glostrup Retskreds, udpeget af Justitsministeren og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af stats-forvaltningen.

Hjemmel

Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014, og bekendtgørelse nr. 1116 af 29. november 2012 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.