Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
27. oktober 2015 Ungeudvalg
26. marts 2015 Ungeudvalgsmøde

Læs om Ungeudvalget

Opgaver 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. september 2013 godkendt etableringen af Ungeudvalget. Udvalgets opgave er at udarbejde en vision og samlet strategi for, hvordan den voksende ungdomsarbejdsløshed i Glostrup Kommune kan bekæmpes, herunder hvordan andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, kan øges. Et centralt omdrejningspunkt i arbejdet vil være etableringen af en unge- og uddannelsesenhed. Udvalget er nedsat for en 2-årig periode fra 1/1 2014 - 31/12 2015.   Kommunalbestyrelsen kan med etableringen beslutte at henlægge kommunalbestyrelsens opgaver på ungeområde til udvalget.   

Medlemmer 

Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer er medlem af udvalget:  • Borgmester John Engelhardt, Formand
 • Formanden for Børne- og Skoleudvalget Ina-Maria Nielsen 
 • Formanden for Vækst - og Beskæftigelsesudvalget Piet Papageorge 
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Kurt Kjær 
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Lisa Ward 
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Ole Hammer 
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Vennerstrøm
Øvrige medlemmer:    • Partner og regnskabschef i Frandsen EL Henrik Ramlov Hansen 
 • Direktør for CPH WEST Eva Hofman-Bang 
 • Leder af udskolingen i Glostrup Skole Michael Ingelhardt 
 • Formand for Ungdomsrådet Roar Reinert 
 • Centerchef for UU Vestegnen Carsten Bøtker 
 • Direktør Lene Magnussen 
 • Centerchef Nicolaj Drøschler 
 • Centerchef Tine Juhl 

Mødeplan 2015

26. marts

27. oktober

Sammensætning 

Udvalget skal, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4, oprettes som et særligt udvalg. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler.   

Hjemmel

Styrelseslovens § 17, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013.