Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsorden

Deltagere:


Leif Meyer Olsen, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Ole Hammer, A
Robert Sørensen, Ø
Anne Tinghus,
Benny Hindse Hansen (formand),
Ina-Maria Nielsen,
Preben Thorvig,
Ole Møller Andreasen, V
Jette Højerup,


Fraværende:
Afbud:


Annette Thomsen,


 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -
 2.  2. Meddelelser og referater

  Sagsfremstilling

  1. Meddelelser fra formanden

  1. Meddelelser fra Center for Kultur og Borgerkontakt.

  1. Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne   
 3.  3. Fritidsbrugere på skoler

  Resumé

  Fritidsbrugere på skolerne i hverdagen.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af, at foreninger har udtrykt utilfredshed med rengøringen på skolerne, har Folkeoplysningsudvalget ønsket, at undersøge dette nærmere.

  Glostrup Ejendomme, GEjd, er den enhed i kommunen, der står for rengøring. For at sikre et ensartet niveau er der fastlagt en rengøringsstandard.

  Denne standard er vedhæftet dagsordenen.

  Rengøringschef i GEjd Bitten Matthiesen deltager i mødet for spørgsmål og uddybning af hvordan rengøringsstandarden håndteres i hverdagen i forhold til fritidsbrugere.

  Derudover er der foreninger, der savner dialog med fritidsbrugerne om vedligeholdelse og teknisk drift. 

  Vejledning til fritidsbrugerne på skoler er vedhæftet.

  Leder af teknisk drift i GEjd Lisbeth Skarving deltager ligeledes i mødet for spørgsmål.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt foreslår:

  • At udvalget drøfter sagen, herunder en eventuel videre anbefaling.  

  Bilag

 4.  4. Årsplan 2017

  Resumé

  Forslag til Folkeoplysningsudvalgets årsplan 2017

  Sagsfremstilling

  Administrationen fremlægger forslag til årsplan for Folkeoplysningsudvalget for 2017.

  Årsplanen indeholder de beslutningsforslag udvalget skal tage stilling til i løbet af året.

  I 2017 afholdes foreningskonference i foråret.

  Besigtigelsestur foreslås afholdt i forlængelse af mødet den 6. juni, såfremt der er aktuelle og relevante emner.   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At årsplanen godkendes.

  Bilag

 5.  5. Foreningskonference 2017

  Resumé

  Beslutning om rammer for foreningskonference 2017

  Sagsfremstilling

  Tidligere er der afholdt foreningskonferencer hvert andet år i lige år. På baggrund af det omfattende byjubilæum i 2016, blev foreningskonferencen udsat til foråret 2017.

  Administrationen foreslår, at konferencen afholdes fredag den 28. april og lørdag den 29. april 2017 på Metalskolen i Jørlunde.

  Administrationen foreslår følgende rammer for programmet:

  Overordnet tema: Fremtidens foreninger. Hvad er fremtidens trends, inspiration til nye målgrupper og initiativer mv. 

  Fredag den 28. april:

  Kl. 15.30 Afgang med fællestransport fra Glostrup.

  Kl. 17.00 Oplæg

  Kl. 18.30 Middag

  Kl. 20.00 Social samvær, eventuelt med underholdning.

  Lørdag den 29. april:

  Kl. 8.00 – 9.00: Morgenmad

  Kl. 9.00 – 12.00: Workshop, inspiration, erfaringsudveksling og netværk. Start og afslutning i plenum

  Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

  Kl. 13.00: Fælles hjemtransport

  Invitationen målrettes folkeoplysende og kulturelle foreninger. Der vil være mulighed for at tilmelde 2 personer fra hver forening. Det forventes, at tilmeldte er foreningsledere eller aspiranter til foreningsledere.

  Økonomi

  Der overføres konferencemidler fra 2016 til 2017 på 94.185 kr. I budget 2017 er afsat 50.074 kr. Dvs. i alt 144.259 kr. 

  Udgiften til konferencestedet, forplejning samt fællestransport ved 70/80 deltagere vil være omkring 120.000 kr. Det resterende beløb på ca. 25.000 kr. forventes anvendt op oplægsholdere mv.

  Deltagelse i konferencen vil være gratis  

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

 6.  6. Evaluering af Glostrup Karates anvendelse af midler fra Udviklingspuljen

  Resumé

  Administrationen orienterer om at der er modtaget evaluering og dokumentation fra Glostrup Karate Klub vedrørene tilskud fra udviklingspuljen.  

  Sagsfremstilling

  Den 2. februar 1016 bevilligede Folkeoplysningsudvalget, 15.960 kr. til Karateklubben. Pengene blev bevilliget fra udviklingspuljen til indkøb af karatemåtter. Karateklubbens formål var, at have tilstrækkelige faciliteter til, at kunne afholde venskabsstævner. Der er indsendt dokumentation for, at der er afholdt venskabsstævne. Måtterne har desuden muliggjort afholdelsen af træningssamlinger med Japansk mester og elite-/landshold.  

  Glostrup Karateklub skriver:

  ”Glostrup Karate Klub er meget taknemmelige for udviklingspuljens tilskud til kampmåtter, som har gjort det muligt for klubben, at afholde venskabsstævner, træningssamlinger med Japansk mester og elite/landshold.

  Kampmåtterne er et must for at kunne afholde et venskabsstævne, hvor der er så mange deltagere, at der skal kunne lægges 3 arealer a 100 kvm.”

  Økonomi

  Karateklubben har fremsendt dokumentation for indkøbet, der viser at tilskuddet er benyttet som ansøgt.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2016

  Orienteret

 7.  7. Evaluering af Glostrup Sangforenings operaprojekt

  Resumé

  Glostrup Sangforening har fremsendt evaluering og regnskab for operaprojektet på Glostrup Skole.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Sangforening blev i 2015 bevilliget et tilskud fra Udviklingspuljen til et operaprojekt på Glostrup Skole. Projektet blev gennemført i september 2016.

  I projektet har Glostrup Sangforening i samarbejde med Glostrup Skole og en række professionelle musikere og sangere gennemført et operaprojekt i 4. klasse på Nordvangskolen.

  Projektet blev gennemført som et 3 ugers forløb, som var indlagt i den samlede undervisningsplan fra onsdag d. 7.sep. til 23. sep. 2016. Projektarbejdet blev udført som en del af eftermiddagsundervisningen, og der var ca. 3-4 timers undervisning pr. dag.

  Resultatet af forløbet blev opførslen af operaen Abbu Hassan, på ca. 1 times varighed, som blev opført 2 gange.

  Glostrup Sangforening har evalueret projektet med både elever og lærere på Glostrup Skole, og alle parter var begejstrede for forløbet.

  Vedlagt er sangforeningens afsluttende rapport, regnskab samt evaluering fra børnene i 4. D

  Økonomi

  Glostrup Sangforening fik 45.000 i tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje 2015 samt 50.000 kr. i tilskud fra Kulturpolitikpuljen 2015. Derudover gav Glostrup Skole et tilskud på 5.000 kr. og Kulturstyrelsen har givet et tilskud på 50.000 kr.

  Projektet startede i 2015 med fundraising, udarbejdelse af projektbeskrivelse mv. men blev først muligt at gennemføre i 2016.

  Projektet gav Glostrup Sangforening et underskud på ca. 12.000 kr.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2016

  Orienteret

  Bilag

Mødenr. 2125