Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
7. november 2017 Folkeoplysningsudvalget
6. juni 2017 6. juni 2017
4. april 2017 Folkeoplysningsudvalget

Læs om Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har også til opgave at godkende nye foreninger og oplysningsforbund. Derudover har folkeoplysningsudvalget ansvaret for udlån af ledige kommunale lokaler.

Valg til Folkeoplysningsudvalget 2017

Valg af medlemmer samt stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 finder sted torsdag den 23. november 2017, kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup, fællessal 1. 

Repræsentanter fra godkendte folkeoplysende foreninger kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget. Hvis indstillede kandidater ikke deltager i valgmødet, skal der foreligge en fuldmagt fra vedkommende. I valgmødet kan deltage 2 repræsentanter fra hver forening.  

Der kan vælges følgende repræsentanter samt stedfortrædere til udvalget:
2 fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
2 fra idrætsforeningerne
1 fra børne- og ungdomsorganisationerne
1 fra øvrige foreninger 

Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, anses de pågældende for valgt. Opnås der ikke enighed, vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage herefter indkomne indstillinger fra foreningerne.  Yderligere information om valget kan fås hos Center for Kultur og Borgerkontakt på kultur@glostrup.dk eller tlf. 43 23 65 40.

Nye bestemmelser

De tidligere gældende bestemmelser i folkeoplysningsloven om, at kommunerne havde mulighed for at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, er blevet ophævet med virkning fra 1. januar 2012.   
Kommunerne er nu forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg, jf. folkeoplysningslovens §   35, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette brugerudvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed, og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.   

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til brugerudvalget.   

Sammensætning

Brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3.   
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at brugerudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt brugerudvalget, udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal følge den kommunale valgperiode.   

Glostrup Kommunalbestyrelse har på mødet den 13. november 2013 besluttet, at brugerudvalget er et Folkeoplysningsudvalg med 11 medlemmer, hvoraf 6 er brugerrepræsentanter og 5 er kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Medlemmer  

Folkeoplysningsudvalget består af følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer:
 • Dan Kornbek Christiansen (C). Stedfortræder: Ina-Maria Nielsen (V)
 • Leif Meyer Olsen (V). Stedfortræder: Ina-Maria Nielsen (V)
 • Marlene Franssen (V). Stedfortræder: Ina-Maria Nielsen (V)
 • Gitte Wallin Limkilde (A). Stedfortræder: Lisa Ward (A)
 • Torben Jensen (A). Stedfortræder: Kasper Damsgaard (A)
Endvidere består udvalget af seks repræsentanter fra foreningerne:

To repræsentanter fra Idrætsforeningerne  
 • Benny Hindse Hansen
 • Anne Tinghus 
To repræsentanter fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning    
 • Vivi Press 
 • Ina-Maria Nielsen 
En repræsentant fra Børne- og Ungdomskorpsene 
 • Annette Thomsen 
En repræsentant fra øvrige foreninger   
 • Preben Thorvig 

Mødeplan 2017

Resterende møder i 2017. 

7. november kl. 17
5. december kl. 17

Hjemmel

Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lov   bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.