Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
7. november 2017 Folkeoplysningsudvalget
6. juni 2017 6. juni 2017
4. april 2017 Folkeoplysningsudvalget

Læs om Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har også til opgave at godkende nye foreninger og oplysningsforbund. Derudover har folkeoplysningsudvalget ansvaret for udlån af ledige kommunale lokaler.

Nye bestemmelser

De tidligere gældende bestemmelser i folkeoplysningsloven om, at kommunerne havde mulighed for at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, er blevet ophævet med virkning fra 1. januar 2012.   
Kommunerne er nu forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg, jf. folkeoplysningslovens §   35, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette brugerudvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed, og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.   

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til brugerudvalget.   

Sammensætning

Brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3.   
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at brugerudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt brugerudvalget, udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal følge den kommunale valgperiode.   

Glostrup Kommunalbestyrelse har på mødet den 13. november 2013 besluttet, at brugerudvalget er et Folkeoplysningsudvalg med 11 medlemmer, hvoraf 6 er brugerrepræsentanter og 5 er kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Medlemmer  

Folkeoplysningsudvalget består af følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer:
 • Dan Kornbek Christiansen (C). Stedfortræder: Ina-Maria Nielsen (V)
 • Leif Meyer Olsen (V). Stedfortræder: Ina-Maria Nielsen (V)
 • Marlene Franssen (V). Stedfortræder: Ina-Maria Nielsen (V)
 • Gitte Wallin Limkilde (A). Stedfortræder: Lisa Ward (A)
 • Torben Jensen (A). Stedfortræder: Kasper Damsgaard (A)
Endvidere består udvalget af seks repræsentanter fra foreningerne:

To repræsentanter fra Idrætsforeningerne  
 • Benny Hindse Hansen
 • Anne Tinghus 
To repræsentanter fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning    
 • Karina Waage-Jensen 
 • Ole Hammer
En repræsentant fra Børne- og Ungdomskorpsene 
 • Annette Thomsen 
En repræsentant fra øvrige foreninger   
 • Henning Richard Jensen 

Mødeplan 2018

9. januar
6. februar
3. april
29. maj
4. september
6. november
4. december

Hjemmel

Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lov   bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.