Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Vores Rens-koncernen er en nyetableret koncern ejet direkte eller indirekte af 15 kommuner i hovedstadsområdet. I forbindelse med stiftelsen af den nye rense-koncern opløses de to nuværende renseselskaber (Spildevandscenter Avedøre og Lynettefællesskabet).   

Vores Rens-koncern består af Vores Vand Holding A/S, der dels ejer de to renseselskaber Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S, der forestår rensning af tilledt regn- og spildevand for kommunernes spildevandsselskaber samt drift af visse transmissionsledninger, dels ejer Vores Renseservice A/S, der som hovedopgave udfører drifts- og administrationsopgaver for Renseselskaberne.   

Medlem

  • Leif Meyer Olsen 

Sammensætning

Hver af de 15 nuværende interessentkommuner i rensefællesskaberne kan udpege ét medlem til bestyrelsen i holdingselskabet i den kommende rense-koncern (Vores Rens Holding A/S). Den der udpeges, kommer også til at sidde i bestyrelsen for de øvrige tre aktieselskaber, som koncernen kommer til at bestå af. Der er således tale om en såkaldt enhedsbestyrelse, dvs. samme bestyrelse i alle fire aktieselskaber i koncernen. Konstitueringen gælder fra den 1. januar 2014.   

Koncernen stiftes ca. den 17. december 2013. For perioden fra stiftelsen og frem til 1. januar 2014 skal der udpeges en person til at varetage posten. Center for Miljø og Teknik vil for perioden 17. december 2013 til 1. januar 2014 af praktiske årsager udpege den samme person, som er udpeget ved konstitueringen. Udpegningen sker under henvisning til at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige beslutning om at indgå i rense-koncernen gav Center for Miljø og Teknik mandat til at foretage det fornødne for at gennemføre stiftelsen af koncernen.

Hjemmel

Ejeraftale (pkt. 10.1.2) for den nye fælles rensekoncern (”Vores Rens-koncern”).