Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Valgstyrerne leder afstemningen i hvert enkelt afstemningsområde ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

 

Valgstyrerformænd

 6 valgstyrerformænd til kommunens 6 afstemningssteder:  

  • Sognegården: Pia Hagbarth Dahlin
  • Nordvanghallen: Søren Enemark
  • Søndervanghallen: Lars Thomsen
  • Hvissingehallen: Ina-Maria Nielsen
  • Glostrup Skole, Ejby: Gitte Wallin Limkilde
  • Glostrup Skole, Vestervang: Kasper Damsgaard

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Ved folketingsvalg skal dette ske senest, når valget er udskrevet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde.

Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer og har endvidere pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.

Hjemmel

Kommunal- og regionalvalglovens § 16 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017, Folketingsvalgloven § 29 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017 samt Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr.126 af 11. februar 2013.