Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Valgstyrerne leder afstemningen i hvert enkelt afstemningsområde ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere. Ved folketingsvalg skal dette ske senest, når valget er udskrevet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde.

Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer, og har endvidere pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.

6 valgstyrerformænd til kommunens 6 afstemningssteder:

  • Sognegården: Ina-Maria Nielsen
  • Glostrup Skole, Nordvang: Pia Hagbarth Dahlin
  • Glostrup Skole, Ejby: Palle Laustrup
  • Glostrup Skole, Søndervang: Lisa Ward
  • Glostrup Skole, Vestervang: Robert Sørensen 
  • Hvissingehallen: Lars Thomsen 

Hjemmel

Kommunal- og regionalvalglovens § 16 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013, Folketingsvalgloven § 29 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 samt Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr.126 af 11. februar 2013.