Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.

Medlemmer

 • Borgmester John Engelhardt, formand
  (stedfortræder: Eva Nørgaard Wojtala)
 • Lars Thomsen
  (stedfortræder: Eva Nørgaard Wojtala)  
 • Pia Hagbarth Dahlin
  (stedfortræder: Flemming Ørhem)
 • Dan Kornbek Christiansen
  (stedfortræder: Leif Meyer Olsen)
 • Gitte Wallin Limkilde
  (stedfortræder: Palle Laustrup)
 • Kasper Damsgaard
  (stedfortræder: Robert Sørensen) 
 • Lisa Ward
  (stedfortræder: Lars Høimark)

Sammensætning 

For hver kommune vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen nedsættes for det enkelte valg.

 

Et medlem af kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald.

Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen. 

Hjemmel

Kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.