Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Medlemmer

4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen:

 • John Engelhardt
  (stedfortræder: Lars Thomsen)
 • Flemming Ørhem
  (stedfortræder: Pia Hagbarth Dahlin)
 • Søren Enemark
  (stedfortræder: Torben Jensen)
 • Palle Laustrup
  (stedfortræder: Lisa Ward)

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen vælger en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, senest når valget er udskrevet. I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredsene i kommunen.

 

Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en kommune, vælges 5 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af flere kommuner, af dele af flere kommuner eller af en eller flere kommuner og en del af en kommune eller dele af flere kommuner, vælger hver kommunalbestyrelse i de kommuner, der helt eller delvis indgår i opstillingskredsen, følgende antal medlemmer:

 

1) I opstillingskredse, der består af 2 kommuner, af dele af 2 kommuner eller af 1 kommune og en del af en anden kommune, 4 medlemmer, se dog nedenfor

2) I opstillingskredse, der består af 3 kommuner, af dele af 3 kommuner, af 2 kommuner og en del af en tredje kommune eller af 1 kommune og dele af 2 kommuner, 3 medlemmer, se dog nedenfor

3) I opstillingskredse, hvori 4 kommuner eller derover indgår helt eller delvis, 2 medlemmer.

 

Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

 

Valgbestyrelsens medlemmer vælges af kommunalbestyrelserne blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand det ene.

 

Personer, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være kommunalbestyrelsesmedlem. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I opstillingskredse, hvori flere kommuner indgår helt eller delvist, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

 

Skal en kommunalbestyrelse vælge medlemmer til flere valgbestyrelser, foretages valgene hver for sig. Ingen kan være medlem af flere valgbestyrelser. I tilfælde, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen opfylder betingelserne for at være født formand for en valgbestyrelse og født medlem af en anden valgbestyrelse, skal vedkommende være medlem af den valgbestyrelse, vedkommende er født formand for. I andre tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse skal vælge medlemmer til flere valgbestyrelser, og et medlem af kommunalbestyrelsen dermed opfylder betingelserne for at være født medlem af flere valgbestyrelser, skal vedkommende, inden kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til valgbestyrelserne, meddele kommunalbestyrelsen, hvilken valgbestyrelse vedkommende ønsker at være medlem af. Meddeler vedkommende ikke dette, foretages lodtrækning mellem valgbestyrelserne. Til den valgbestyrelse, hvori det fødte medlem ikke indtræder, vælger kommunalbestyrelsen alle kommunens medlemmer ved forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Glostrup Kommune hører under Københavns Omegns Storkreds, 8. opstillingskreds, Ballerupkredsen.

Borgmesteren i Ballerup er født formand.

Hjemmel 

Folketingsvalglovens §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017 samt Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013.