Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i 1 trafikselskab. Trafikselskabet varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område, jf. § 5:

 

1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel

2) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer

3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik

4) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og

5) Privatbaner.

 

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

Medlem

  • John Engelhardt
    (suppleant: Leif Meyer Olsen)

Sammensætning

Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transport- bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 9, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

 

Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen. For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og regionsrådet for Region Sjælland hver 1 medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i 2 regioner, udpeger de 2 regionsråd hver 1 medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. Transport- bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af regionsrådsmedlemmer i trafikselskabernes bestyrelser overstiger 2. Regionsrådsmedlemmerne må dog ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.

 

For hvert bestyrelsesmedlem vælges 1 suppleant.

 

Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af Transport- bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår af bekendtgørelse nr. 1378 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

Hjemmel

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, og bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).