Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medlemmer

 Medlem fra kommunalbestyrelsen:
  • Allan Larsen
    (suppleant: Sophie Brohus)

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis det fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Samtidig med valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen vælges og udpeges suppleanter for disse.

Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

 

1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune

2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt

3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Hjemmel

Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 samt bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.