Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

I/S Vestforbrænding håndterer omkring 1 million tons affald om året, ca. halvdelen bliver afbrændt på anlægget i Glostrup, mens andet går til genanvendelse og en lille del til deponi. Der er ca. 320 ansatte, der tager sig af mange typer opgaver på affaldsområdet, som eksempelvis:  
 • Administration og drift af affaldsordninger
 • Affaldsbaseret kraftvarmeproduktion
 • Distribution af affaldsbaseret fjernvarme
 • Rådgivning, forskning, udvikling og innovation på affaldsområdet
 • Læring og oplevelse  

Derudover driver I/S Vestforbrænding Danmarks største affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, syv genbrugsstationer, et anlæg til omlastning i Frederikssund og et modtageanlæg til omlastning i Høje Taastrup.   

De delegerede kan udøve deres stemmeret på generalforsamlingen.   

Uddrag fra en dagorden for generalforsamlingen:   

 • Bestyrelsens beretning for det foregående regnskabsår
 • Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af takster for modtagelse af affald for det kommende regnskabsår.   

Medlemmer

 • Leif Meyer Olsen (personlig suppleant: Lars Thomsen)
 • Freddie Rose (personlig suppleant: Hanne Nielsen)

Sammensætning

I/S Vestforbrænding er et interessentskab, som er ejet af 19 kommuner. Hver interessentkommune udpeger 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere i kommunen. For Københavns Kommune gælder dog særlige regler.

De delegerede udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.    

Hjemmel

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.