Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Interessentskabets formål er at varetage interessenternes beredskabsopgaver i henhold til beredskabsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder det operative og forebyggende beredskab samt myndighedsopgaver omfattet af loven.

 

Interessentskabet varetager endvidere interessenternes opgaver efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum, samt opgaver i bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love. Kompetencen til at varetage de myndighedsopgaver, der fremgår af disse love og bekendtgørelser, som de er udformet pr. 1. juli 2015, overdrages også til interessentskabet, hvis ændringer i lovgivningen giver mulighed herfor. Kompetenceoverdragelsen til interessentskabet sker i så fald automatisk på tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse.

 

Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver. Interessentskabet kan endvidere varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten.

 

Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter, jf. pkt. 5.4, jf. også pkt. 6.7. 

Medlemmer

Stedfortræder for borgmesteren udpeget af kommunalbestyrelsen: 

  • Flemming Ørhem.

Sammensætning

 

Ifølge Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 9. stk. 2, består selskabets bestyrelse af følgende (kommunale) medlemmer:

 

Albertslund: Borgmesteren

Brøndby: Borgmesteren

Dragør: Borgmesteren

Glostrup: Borgmesteren

Rødovre: Borgmesteren

Frederiksberg: Borgmesteren og et yderligere medlem af kommunalbestyrelsen

Hvidovre: Borgmesteren og et yderligere medlem af kommunalbestyrelsen

København: Overborgmesteren og 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen,

 

Ifølge vedtægternes § 9. stk. 8, skal hver interessent (ejerkommunerne) udpege en personlig stedfortræder for borgmesteren.

 

Valget følger den kommunale valgperiode, jf. § 9. stk. 12.

Hjemmel

Beredskabslovens § 25.