Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland.

 

Opgaver

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Dets medlemmer vælger selskabets bestyrelse, vedtager årsbudget for det kommende regnskabsår, godkender regnskab for det forløbne regnskabsår og træffer beslutning om tilhørende revisionsberetning.

 

Repræsentantskabet træffer beslutning om optagelse af nye interessenter, fastlægger størrelsen af deres ejerandele og indskud samt fastlægger vilkårene i forbindelse med interessenters såvel optagelse som udtræden.

 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved flertal. Hver repræsentant har 1 stemme.

 

Ved beslutning om vedtægtsændringer, sammenslutning med andre selskaber, stiftelse af fællesorganer, salg af datterselskaber og selskabets opløsning kræves dog deltagelse af 2/3 medlemmer samt 2/3 flertal.

Medlem

  • Leif Meyer Olsen
    (personlig stedfortræder: Flemming Ørhem)

Sammensætning

Repræsentantskabet er sammensat af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de medejende kommuner. Antallet af repræsentanter svarer til antallet af interessenter plus 50 % oprundet til nærmeste ulige tal.

 

Hver interessent udpeger 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til henholdsvis repræsentant og personlig stedfortræder i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde. De resterende repræsentanter udpeges af interessenterne ud fra forholdstal efter interessenternes ejerandele.

 

Selskabets bestyrelse består af mellem 9 og 13 medlemmer. De vælges af og blandt repræsentantskabet og sidder i samme periode som repræsentantskabet.

Hjemmel

HMN Naturgas I/S er et fælleskommunalt interessentskab. Af selskabets vedtægter fremgår det, at hver interessent hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Hæftelsen svarer til interessentens ejerandel af selskabet.

 

Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Kun medlemmer af interessentkommunernes kommunalbestyrelser kan vælges som repræsentanter og stedfortrædere. De udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

 

Repræsentantskabet fungerer samtidig med den kommunale valgperiode, og indtil et nyt repræsentantskab er konstitueret. Selskabets bestyrelse vælges af og blandt repræsentantskabet og sidder i samme periode som repræsentantskabet.