Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt lærere og andet personale. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder hertil. Bestyrelsen fastlægger, efter forslag fra skolelederen, skolens budget og godkender dens regnskab. Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig for i henhold til lov om produktionsskoler.

Medlemmer

 • Piet Papageorge 
 • Palle Laustrup  
 
Endvidere består bestyrelsen af:
 
 • Bestyrelsesformand advokat Peter Ølholm
 • 1 medarbejderrepræsentant 
 • 1 fra Ledernes hovedorganisation 
 • 1 fra SID Glostrup og Omegn 
 • 1 fra FTF  
Skolens forstander deltager i møderne uden stemmeret.  

Sammensætning

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer med stemmeret: 

 • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune
 • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune
 • 3 medlemmer udpeges af lokale interesse- og arbejdsmarkedsorganisationer
 • 1 medlem udpeges af lokal erhvervsskole
 • 1 medlem udpeges af medarbejderne på Glostrup Produktionshøjskole.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Bestyrelsen udpeger selv formand og næstformand.

Hjemmel


Kommunalbestyrelsens repræsentation i bestyrelsen er ikke lovbunden, men udspringer af en fællesaftale mellem Glostrup Kommune og Glostrup Produktionshøjskole. Bestyrelsens arbejde har hjemmel i lov om produktionsskoler.