Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for, at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Sammensætning

Ifølge vedtægterne for Glostrup Boligselskab består bestyrelsen af 11 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.  Samtidig med valg af disse medlemmer vælges personlige stedfortrædere for disse. 

Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis det fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen vælges og udpeges suppleanter for disse. 

Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse: 

 1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune 

 2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt 

3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen. 

Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen: 

  • Flemming Ørhem  (personlig stedfortræder: Leif Meyer Olsen) 
  • Hanne Nielsen (personlig stedfortræder: Jørn-Christian Christiansen)  

Hjemmel 

Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, samt bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.