Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 52. 

Sammensætning 

En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a. 

Medlemmer 

  • Preben Thorvig 
  • Jesper Larsen

Hjemmel 

Lov om offentlige veje, § 57, § 58 a og § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.