Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
 

Sammensætning

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til skatteankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1285 af 13. november 2010 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have én plads i skatteankenævnet.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatteankenævnene og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter. Hver kommunalbestyrelse skal indstille én person til hver af kommunens pladser i det pågældende skatteankenævn og én person som suppleant for denne. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Ved indstillingen finder styrelseslovens § 25 anvendelse. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person.

Den ordinære funktionsperiode er på 4 år, således at den begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.

Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men i skatteforvaltningslovens § 8, stk. 5, er angivet en række forhold, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, der kan begrunde, at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. lovens § 15.

Medlem fra Glostrup

Udpeget pr. 1. juli 2014 - 30. juni 2018. 
  • Henning Christensen, Sofielundsvej 39(Suppleant: Ole Møller Andreasen)
NB: 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Københavns Vestegn og 1 medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn. 
Kommunen har ikke i den nuværende periode pladser i Vurderingsankenævnet Københavns Vestegn.

Glostrup Kommune har fået tildelt 1 plads til Fællesankenævn Københavns Vestegn, så der skal endvidere udpeges 1 medlem og 1 suppleant.

Hjemmel 

Skatteforvaltningslovens § 5 og §§ 8-10 samt § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, og bekendtgørelse nr. 1285 af 13. november 2010 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.