Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Som medlem af Seniorrådet er du med til at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorer over 60 år.

Hvor ofte er der valg til Seniorrådet? 
Der afholdes valg hvert 4. år, samme år som kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen i Glostrup har valgt, at seniorrådsvalget skal ske som brevvalg med afgivelse af stemme senest 25. marts 2021, kl. 12.00.

Hvordan vælges medlemmer til seniorrådsvalget?
Medlemmerne vælges ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeoopstillinger eller indgås valgforbund.

Valgmateriale/stemmeseddel
I slutningen af februar 2021 vil der blive udsendt valgmateriale/stemmeseddel til alle borgere i Glostrup, der er fyldt 60 år.

Din stemme skal være modtaget på rådhuset senest 25. marts 2021, kl. 12.00.

Valgudvalg
Der er nedsat en valgbestyrelse, der har udarbejdet fremgangsmåde og  tidsplan for valget, der efterfølgende er godkendt i kommunalbestyrelsen. Valgbestyrelsen godkender annonceringen. Se medlemmer af valgbestyrelsen her.

Hvad sker der, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal  kandidater, der opstiller?
Hvis der ikke 4 uger før valget er opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen efter samråd med det siddende Seniorråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i dette tilfælde valgt.

Hvad sker der, hvis to kandidater får lige mange stemmer?
Ved stemmelighed foretages der lodtrækning blandt dem, der har lige mange stemmer.

Hvordan vælges suppleanter?
De ni kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt ind i Seniorrådet. De efterfølgende ni kandidaterne vælges som suppleanter.

Hvornår tiltrædes Seniorrådet?
Rådet tiltrædes umiddelbart efter valget. Der afholdes konstituerende møde 6. april 2021.

Stil op til seniorrådsvalget

Information til interesserede kandidater

Hvem kan stille op?

Du skal være fyldt 60 år på valgdagen og have fast bopæl i Glostrup Kommune. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund.

Hvordan stiller jeg op til seniorrådsvalget?

Du er velkommen til at kontakte valgsekretær Lizette Brønnum på telefon 4323 6232 i forhold til hjælp med det praktiske.

Kandidatanmeldelse skal sammen med et foto (gerne digitalt i høj opløsning) og en kort beskrivelse på maks. 20 ord om dig selv afleveres/sendes til: Glostrup Rådhus, att. Lizette Brønnum, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, så den er valgsekretariatet i hænde senest onsdag 27. januar 2021, kl. 12. Du kan også sende anmeldelsen på e-mail til politisk.betjening@glostrup.dk.

Alle kandidater vil modtage bekræftelse på modtagelse.

Møde om opstilling og valget

Orienteringsmødet for interesserede kandidater 6. januar 2021 er aflyst på grund af de nuværende restriktioner vedrørende Covid-19.

Du er også velkommen til at kontakte Seniorrådets formand Erik Busch (tlf.: 6024 2388, e-mail: erik.busch@akap.dk ) eller se www.glostrup.dk/seniorraad.

Møde med præsentation af kandidater

Seniorrådet inviterer til møde 1. marts 2021 kl. 13.00 i Glostrup Biograf. Her vil kandidaterne få lejlighed til en kort præsentation.

Information efter valgdagen

Alle kandidater vil modtage orientering enten på mail eller med posten.   De valgte medlemmer af seniorrådet vil blive indkaldt til konstituerende møde 6. april 2021.  

Stem til seniorrådsvalget

Information til vælgerne

Hvem kan stemme til seniorrådsvalget? 

Er du fyldt 60 år på valgdagen og har fast bopæl i kommunen, er du berettiget til at stemme til seniorrådsvalget.  

Hvordan stemmer jeg?

Du kan kun brevstemme. Er du stemmeberettiget vil du modtage materiale fra Glostrup Kommune. I materialet vil det fremgå, hvordan du afgiver din stemme.  

Du kan sende stemmesedlen med posten til Glostrup Kommune eller aflevere den i receptionen på rådhuset/rådhusets postkasse. Uanset om stemmesedlen sendes eller afleveres, skal du bruge den medsendte returkuvert. Det er vigtigt at læse vejledningen grundigt.  

Vejledning i at stemme

Der stemmes ved at sætte ét kryds ud for den kandidat, du stemmer på. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er flere krydser eller andet skrevet på sedlen.

Stemmesedlen skal lægges i kuverten mærket ’Stemmeseddel’. Denne kuvert lægges i returkuverten med valgkoden på bagsiden. Det er vigtigt, at der kun er en stemmeseddel i hver returkuvert, da de ellers er ugyldige. Det vil sige, at ægtefolk/samboende skal sende hver sin kuvert med stemmeseddel.  

Fristen for at aflevere stemmesedlen på Rådhuset er torsdag 25. marts 2021, kl. 12.  

Hvis stemmesedlen fremsendes med post, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til 5 dage før posten ankommer til rådhuset. Stemmesedlen skal derfor sendes senest torsdag 18. marts 2021.

Hvornår skal jeg stemme?

Du skal sende/aflevere stemmesedlen til kommunen så den er valgsekretariatet i hænde senest 25. marts 2021, kl. 12.  

Hvis du ikke modtager valgbrev, hvad gør du så?

Hvis du ikke har modtaget stemmematerialet senest 3. marts 2021, bedes du kontakte valgsekretær Lizette Brønnum på telefon 4323 6232 eller på e-mail hr.politik@glostrup.dk.  

Hvem kan jeg stemme på?

De opstillede kandidater kan efter 1. marts 2021 ses her, i Folkebladet og i Bladet Egen marts udgaven.  

Hvornår er der optælling af stemmer og hvem kan overvære optællingen?

Stemmeoptællingen finder sted torsdag 25. marts 2021 fra kl. 13 i mødelokale Landskrona på 1. sal i rådhusets østfløj (sorte glasbygning). Optællingen er offentligt, hvorfor alle interesserede kan overvære optællingen.

Der vil være kaffe og kage til de fremmødte.