Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Øverst fra venstre  Peter Odsgard, Bjarne Knudsen, John Bach, Søren Brandis, Erik Busch og Flemming Hein Andersen.
Nederst fra venstre Kirsten Eriksen, Inge Lindstrøm og Sonja Sjøgren. Sonja Sjøgren er udtrådt af seniorrådet 23. august 2017

Der er  23. marts 2017 valgt et nyt seniorråd. Pr. 1. september 2017 er Sonja Sjøgren udtrådt og 1. suppleant Per Nilsson er indtrådt i Seniorrådet.

Medlemmer af seniorrådet og udvalg:

Bjarne Knudsen, Erik Busch, Flemming Hein Andersen, Inge Lindstrøm, John Bach, Kirsten Eriksen, Peter Odsgard, Søren Brandis og Per Nilsson.
Suppleanter:  2. Erik Schmidt Andersen, 3. Ove Kongsløv og 4. Jens Schoch Hoff.

Seniorrådet konstituerede sig 3. april. 

Formand: Erik Busch. 
Næstformand: Flemming Hein Andersen

Omsorgsudvalget: Kirsten Eriksen(formand),  Inge Lindstrøm, Peter Odsgard, John Bach og Per Nilsson.

  Trafikudvalget: Søren Brandis(formand)John Bach, Bjarne Knudsen og Flemming Hein Andersen. 

  Økonomi- og Budgetudvalget: Erik Busch(Formand)Søren Brandis, Kirsten Eriksen, Flemming Hein Andersen og Per Nilsson.

  Redaktionsudvalget: Peter Odsgard(formand), Erik Busch, Flemming Hein Andersen og Bjarne Knudsen.

Om seniorrådet

Rådets formål er blandt andet at

  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre seniorrådet om alle spørgsmål, der vedrører seniorer.

Seniorrådet består ni medlemmer, som er valgt for en fireårig periode (perioden følger kommunalvalget). Rådet er upolitisk.

Seniorrådet holder sit konstituerede møde 3. april 2017. 

Alle er meget velkomne til at henvende sig til rådets medlemmer, som gerne vil råde og vejlede i almene sager. Seniorrådet kan ikke indgå i personsager. 

Medlemmer

Den 23. marts 2017 er der valgt et nyt seniorråd. Pr. 1. september 2017 er Sonja Sjøgren udtrådt og 1. suppleant Per Nilsson er indtrådt i Seniorrådet

Medlemmer af rådet: Bjarne Knudsen, Erik Busch, Flemming Hein Andersen, Inge Lindstrøm, John Bach, Kirsten Eriksen, Peter Odsgard, Søren Brandis og Per Nilssson.
Suppleanter: 2. Erik Schmidt Andersen, 3. Ove Kongsløv og 4. Jens Schoch Hoff.
Formand: Erik Busch
Næstformand: Flemming Hein Andersen

Udvalg under Seniorrådet

  Omsorgsudvalget: Kirsten Eriksen(formand),  Inge Lindstrøm, Peter Odsgard, John Bach og Per Nilsson.

  Trafikudvalget: Søren Brandis(formand), John Bach, Bjarne Knudsen og Flemming Hein Andersen. 

  Økonomi- og Budgetudvalget: Erik Busch(Formand), Søren Brandis, Kirsten Eriksen, Flemming Hein Andersen og Per Nilsson 

  Redaktionsudvalget: Peter Odsgard, Erik Busch, Flemming Hein Andersen og Bjarne Knudsen.

Seniorrådets lovpligtighed

Seniorrådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område. 

Bladet Egen

Seniorrådet udgiver bladet Egen tre gange årligt (marts, september og december). Egen er rådets talerør til kommunens seniorer og førtidspensionister. 

Bladet indeholder artikler om rådets arbejde, aktuelle nyheder fra Glostrup Kommune samt indlæg fra læserne.

Læs Egen ved at trykke på linket herunder.

2017
Marts
September

2016
Marts
September
December

2015

Marts
September
December

Mødeplan 2017

Mødedato 2017

 

Aflevering af dagsordenspunkter

Mandag 30. januar

Torsdag 19. januar

Mandag 20.februar

Torsdag 9. februar

Mandag 20. marts

Sidste møde før valg

Mandag 3. april

Konstituerende møde

Mandag 4.maj

Mandag 17. april

Mandag 22. maj

Torsdag 11. maj

Mandag 19. juni

Torsdag 8. juni

Mandag 28. august

Torsdag 17. august

Mandag 25. september

Torsdag 14. september

Mandag 30. oktober

Torsdag 19. oktober

Mandag 27. november

Torsdag 16. november

Mandag 18. december

Torsdag 7. december

Mødeplan 2018

Mødedato 2018

 

Aflevering af dagsordenspunkter

Mandag 29. januar

Torsdag 18. januar

Mandag 26.februar

Torsdag 15. februar

Mandag 26. marts

Torsdag 15. marts

Mandag 30. april

Torsdag 19. april

Mandag 28. maj

Torsdag 17. maj

Mandag 25. juni

Torsdag 14. juni

Mandag 27. august

Torsdag 16. august

Mandag 24. september

Torsdag 13. september

Mandag 29. oktober

Torsdag 18. oktober

Mandag 26. november

Torsdag 15. november

Mandag 17. december

Torsdag 6. december


Referater

Seniorrådet holder som hovedregel ordinært møde hver måned undtagen i juli måned. Møderne er lukkede.

Møder 2017
Referat 28. august 2017
Referat 19. juni 2017
Referat 22. maj 2017
Referat 4. maj 2017
Referat 3. april 2017
Referat 20. marts 2017
Referat 20. februar 2017
Referat 30. januar 2017

Møder 2016
Referat 12. december 2016
Referat 28. november 2016
Referat 7. november 2016- Ekstraordinært møde
Referat 24. oktober 2016
Referat 26. september 2016
Referat 19. september 2016 - Ekstraordinært møde
Referat 22. august 2016
Referat 23. juni 2016
Referat 23. maj 2016
Referat 25.april 2016
Referat 21. marts 2016
Referat 22. februar 2016
Referat 25. januar 2016Seniorrådets høringsvar 2016

Seniorpolitik 2017 og frem
Seniorrådet høringssvar-  Forslag til Lokalplan HL 13. 6 - Dalvangsvej 56
Seniorrådet høringssvar -  Forslag til Planstrategi 2016 - En levende by
Seniorrådet høringssvar -  Forslag til disponering af værdighedspuljen 2017
Seniorrådets  høringssvar Varmtvandsbassin
Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens § 83 for udeboende - 2016.
Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre - 2016.
Kvalitetstandard og ydelseskatalog 2017 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Kvalitetstandard og ydelseskatalog 2017 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
Kvalitetstandard 2017 - Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens §83 - Afløsning og aflastning efter Servicelovens §84
Kvalitetstandard 2017 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 -
Kvalitetstandard 2017 - Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens § 83
Kvalitetstandard  2017 -Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a
Seniorrådets høringssvar 2. høring budget 2017
Høring af forslag til ophævelse af lokalplan FL1
Seniorrådet høringssvar -Lokalplan HL19 - Glostrup Skole Nordvang
Seniorrådets høringssvar om tillæg nr  1 til kommuneplan  samt lokalplan EL 40
Seniorrådets høringssvar - Overordnet mad- og måltidspolitik
Seniorrådets høringssvar om Værdighedspolitik    Bilag til seniorrådets høringssvar om Værdighedspolitik
Seniorrådets høringssvar Budget 2017
Seniorrådets høringssvar ny busrute
Seniorrådet høringssvar-  Forslag til Trafikplan 2016
Høringssvar Seniorrådet- Kronikerstrategi
Seniorrådet høringssvar -  Forslag til lokalplan HL10.1

Seniorrådets høringssvar- Forhøring - Debatoplæg for udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej

Seniorrådets høringssvar 2017

Seniorrådets høringssvar SKIs kommende udbud af rammeaftale 50.96 Bleer, bevillingsbleer
Seniorrådets høringssvar  Kommuneplantillæg nr. 4 – Lokalplan HL21 – Ældrecenter Dalvangen
Seniorrådet høringssvar-Forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej 14
Seniorrådets høringssvar- Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger mellem jernbanen og Banemarksvej
Seniorrådets høringssvar Kommuneplantillæg nr. 5 – Rammeområde GC06 – Det gamle pakhus
Seniorrådets høringssvar Lokalplanforslg HL4.1- Børneinstitutionen på Skovsletten
Seniorrådets høringssvar Lokalplan GL95.3 Erhvervsområde langs Sydvestvej- Tjalfesvej
Seniorrådets høringssvar GL.92.1 Tomme grunde Kirkebjerg allé 4 og 6
Seniorrådets høringssvar Budget 2018
Seniorrådets høringssvar- Glostrup Kommunes demensindsatser for 2017-2018
Høringssvar KKR mål for sundhed
Høringssvar Kommuneplantillæg 2 og Forslag til Lokalplan GL 88.1