Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Øverst fra venstre  Ove Kongsløv, Inge Lindstrøm, Flemming Hein Andersen, Søren Brandis, Bjarne Knudsen og Erik Busch. 
Nederst fra venstre Per Nilsson, Kirsten Eriksen  og John Bach.

Der er  23. marts 2017 valgt et nyt seniorråd. 

 

Om seniorrådet

Rådets formål er blandt andet at

  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre seniorrådet om alle spørgsmål, der vedrører seniorer.

Seniorrådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område. 

Seniorrådet består ni medlemmer, som er valgt for en fireårig periode (perioden følger kommunalvalget). Rådet er upolitisk.

Seniorrådet holder sit konstituerede møde 3. april 2017. 

Alle er meget velkomne til at henvende sig til rådets medlemmer, som gerne vil råde og vejlede i almene sager. Seniorrådet kan ikke indgå i personsager. 

Medlemmer

Den 23. marts 2017 er der valgt et nyt seniorråd. Sonja Sjøgren og Peter Odsgard er udtrådt af rådet og 1. suppleant Per Nilsson og 2. suppleant Ove Kongsløv er indtrådt i Seniorrådet.

Medlemmer af rådet: Bjarne Knudsen, Erik Busch, Flemming Hein Andersen, Inge Lindstrøm, John Bach, Kirsten Eriksen, Ove Kongsløv, Søren Brandis og Per Nilssson.
Suppleant: Jens Schoch Hoff.
Formand: Erik Busch
Næstformand: Flemming Hein Andersen

Udvalg under Seniorrådet

  Omsorgsudvalget: Kirsten Eriksen(formand),  Inge Lindstrøm, John Bach og Per Nilsson.

  Trafikudvalget: Søren Brandis(formand), John Bach, Bjarne Knudsen, Ove Kongsløv og Inge Lindstrøm.  

  Økonomi- og Budgetudvalget: Erik Busch(Formand), Søren Brandis, Kirsten Eriksen, Flemming Hein Andersen og Per Nilsson. 

  Informationsudvalget, herunder redaktionen: Flemming Hein Andersen(formand) Erik Busch, Bjarne Knudsen og Ole Kongsløv. 

Bladet Egen

Seniorrådet udgiver bladet Egen tre gange årligt (marts, september og december). Egen er rådets talerør til kommunens seniorer og førtidspensionister. 

Bladet indeholder artikler om rådets arbejde, aktuelle nyheder fra Glostrup Kommune samt indlæg fra læserne.

Læs Egen ved at trykke på linket herunder.

2018
Marts

2017
Marts
September
December

Mødeplan 2018

Mødedato 2018

 

Aflevering af dagsordenspunkter

Mandag 29. januar

Torsdag 18. januar

Mandag 26.februar

Torsdag 15. februar

Mandag 26. marts

Torsdag 15. marts

Mandag 30. april

Torsdag 19. april

Mandag 28. maj

Torsdag 17. maj

Mandag 25. juni

Torsdag 14. juni

Mandag 27. august

Torsdag 16. august

Mandag 24. september

Torsdag 13. september

Mandag 29. oktober

Torsdag 18. oktober

Mandag 26. november

Torsdag 15. november

Mandag 17. december

Torsdag 6. december


Referater

Seniorrådet holder som hovedregel ordinært møde hver måned undtagen i juli måned. Møderne er lukkede.

Møder 2018
Referat 26. februar 2018
Referat 29. januar 2018

Møder 2017
Referat 18. december 2017
Referat 27. november 2017
Referat 30. oktober 2017
Referat 25. september 25. september 2017
Referat 22. september 2017- Ekstraordinært møde
Referat 28. august 2017
Referat 19. juni 2017
Referat 22. maj 2017
Referat 4. maj 2017
Referat 3. april 2017
Referat 20. marts 2017
Referat 20. februar 2017
Referat 30. januar 2017Seniorrådets høringssvar 2018

Seniorrådets høringssvar -Tilsyn Ældrecentre  2017
Seniorrådets høringssvar - Tilsyn med tilbud til udeboende 2017
Seniorrådets forhøringssvar- Bebyggelse på Cirkusgrunden i Hvissinge

Seniorrådets høringssvar 2017

Seniorrådets høringssvar SKIs kommende udbud af rammeaftale 50.96 Bleer, bevillingsbleer
Seniorrådets høringssvar  Kommuneplantillæg nr. 4 – Lokalplan HL21 – Ældrecenter Dalvangen
Seniorrådet høringssvar-Forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej 14
Seniorrådets høringssvar- Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger mellem jernbanen og Banemarksvej
Seniorrådets høringssvar Kommuneplantillæg nr. 5 – Rammeområde GC06 – Det gamle pakhus
Seniorrådets høringssvar Lokalplanforslg HL4.1- Børneinstitutionen på Skovsletten
Seniorrådets høringssvar Lokalplan GL95.3 Erhvervsområde langs Sydvestvej- Tjalfesvej
Seniorrådets høringssvar GL.92.1 Tomme grunde Kirkebjerg allé 4 og 6
Seniorrådets høringssvar Budget 2018
Seniorrådets høringssvar- Glostrup Kommunes demensindsatser for 2017-2018
Høringssvar KKR mål for sundhed
Høringssvar Kommuneplantillæg 2 og Forslag til Lokalplan GL 88.1