Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver 

Overtaksationskommissionen efterprøver i overensstemmelse med lovens § 54 de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje. 

Sammensætning 

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a. 

Medlem 

Ole Møller Andreasen

Hjemmel

Lov om offentlige veje, §§ 58-58 a og § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.