Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver    

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet - herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. 

Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter en drøftelse i kredsrådet.

Medlemmer

Politidirektøren, født formand 

Borgmester John Engelhardt, født medlem

Stedfortræder udpeget af kommunalbestyrelsen: Flemming Ørhem

Sammensætning    

Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. 

Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Hjemmel    

Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012.