Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Erik Busch (EB),
Flemming Hein Andersen (FHA),
Bjarne Knudsen (BK),
Inge Lindstrøm (IL),
John Bach (JB),
Kirsten Eriksen (KE),
Per Nilsson (PN),
Ove Kongsløv (OK),


Fraværende:
Afbud:


Søren Brandis (SB),


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Nærværende dagsorden godkendes.

  Beslutning i Seniorrådet den 14-09-2020

  Godkendt.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 2.  2. Gæster

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Besøg kl. 9.00-10.00 af centerchef Britt Bergstedt, Center for Sundhed og Velfærd

  Besøg kl. 10.00-11.00 af centerchef Christian Nielsen, Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening.

   

   Orientering og drøftelse af kommunens budgetforslag 2021 og konsekvenser for kommunens ældregruppe samt besvarelse af Seniorrådets spørgsmål.

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 14-09-2020

  Der blev orienteret og drøftet følgende emner:

   

  • Rehabiliteringshuset Digevang
  • Værdighedspuljen
  • Ventelister på plejehjemspladser og ældreboliger
  • Ældrepuljen
  • Corona situationen herunder økonomien omkring denne
  • Besparelser i administrationen
  • Budget til seniorrådsvalg
  • Seniorrådets budget fremadrettet
  • Reduktion af tilskud til Seniorforeninger
  • Forhold omkring kommunal låntagning
  • Kommunal udligning og kommunens økonomi generelt

   

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 3.  3. Høringssag: Glostrup Kommunes budget 2021

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet drøfter budgetforslagene. Efterfølgende udarbejder Økonomiudvalget på deres møde den 16. september et høringssvar, som videresendes af formanden.Kopi af høringssvaret sendes til alle medlemmer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Budget 2021 drøftes.

  Beslutning i Seniorrådet den 14-09-2020

  Budgettet drøftet og Økonomiudvalget udarbejder høringssvar på deres møde den 16. september 2020. Der var ingen kommentarer til udkast til høringssvar.

   

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 4.  4. Forslag til Danske Ældreråd til topmøde

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Vi er af Danske Ældreråd blevet opfordret til at komme med konkrete forslag til, hvor ældreplejen skal bevæge sig hen på lidt længere sigt. Problemstillingerne går på, at der dels bliver flere ældre, og at det dels bliver sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

   

  Man ønsker forslag til følgende spørgsmål:

   

  • Hvordan sikrer vi en værdig ældrepleje med selvbestemmelse og livskvalitet?
  • Hvordan sikrer vi en ældrepleje, hvor man som borger er tryg ved, at den rette hjælp er der, når behovet opstår, og hvor vi har tillid til medarbejdernes faglighed?

   

  Frist for forslag er 16. september.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Forslag drøftes og relevante forslag sendes til danske Ældreråd.

  Beslutning i Seniorrådet den 14-09-2020

  KE havde udarbejdet to forslag, som blev drøftet og med nogle ændringer sendes til Danske Ældreråd. Samtidig opfordres Danske Ældreråd til at fastholder ministeren på, at der skal ekstra midler til kommunerne til ældreområdet.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 5.  5. Eventuelt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 14-09-2020

  Intet.

   

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
Mødenr. 2819