Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Erik Busch (EB),
Flemming Hein Andersen (FHA),
Bjarne Knudsen (BK),
Inge Lindstrøm (IL),
John Bach (JB),
Kirsten Eriksen (KE),
Per Nilsson (PN),
Søren Brandis (SB),
Ove Kongsløv (OK),
Lizette Brønnum (LiB),


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Formøde

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  FHA, LB og EB mødes kl. 8.40-8.55 i B1 Borgerservice.

   

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  FHA, LB og EB holdt formøde.

 2.  2. Gæster

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Besøg kl. 9.00-9.30 af udvalgsformand Lisa Ward og centerchef for Sundhed og Velfærd Britt Bergstedt.

  Besøg kl. 9.30-10.15 af centerchef for Sundhed og Velfærd Britt Bergstedt og indkøbschef Jan Starup.

   

  Orientering og drøftelse af aktuelle sager samt besvarelse af Seniorrådets spørgsmål og efterfølgende orientering om høring vedr. et kommende udbud på hjemmeplejeydelser.

   

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Besvarelse af følgende spørgsmål:

   

  • Covid-19
  • Gratis Pneumokok-vaccination til alle over 65 år
  • Praksisplan
  • Vision på ældreområdet
  • Klager
  • Puljer
  • Økonomi på ældrecentrene
  • Rehabiliteringshuset Digevang
  • Læger i Glostrup
  • Beredskabsplan
  • Ny centerleder på Ældrecenter Dalvangen
  • Kommunens budgetforslag 2021
 3.  3. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Nærværende dagsorden godkendes.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Godkendt.

 4.  4. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møde

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra 29. juni 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Referatet tages til efterretning ogunderskrives.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 5.  5. Meddelelser fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer Seniorrådets medlemmer om aktuelle sager.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Formandens meddelelser tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 6.  6. Meddelelser fra medlemmer

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Ingen meddelelser.

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Intet.

 7.  7. Referater fra møder i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelse:12. august 2020.

  Økonomiudvalg:Ingen møder.

  Kultur- og Fritidsudvalg: 18. august 2020.

  Social-, Sundhed- og Seniorudvalg: 20. august 2020.

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg: 20. august 2020.

  Vækst- og Byudviklingsudvalg: 19. august 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Referaterne tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 8.  8. Meddelelser fra udvalg

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  1. Omsorgsudvalget

   Ingen meddelelser.

   

  1. Byudvalget

   Ingen meddelelser.

   

  1. Informationsudvalget

   Kort referat fra redaktionsmøde 5. august 2020 (se punkt 12).

   

  1. Økonomiudvalget

   Næste møde den 16. september 2020

   

  1. Regionsældrerådet

   Kort referat fra møde den 20. august 2020 (EB).

   

  1. Bruger- og Pårørenderåd

   Møde i Hvissinge 8. september 2020 (IL).
   Møde på Dalvangen 9. september 2020 (PN) - (flyttet til 17. september 2020 (KE))
   Møde på Sydvestvej 14. september 2020 (JB)

   

  1. Vestegnstræf

   Vestegnstræf i Gladsaxe udsat til 2021

   

  1. Danske Ældreråd

   Temadag om seniorrådsvalg i Køge 19.10.2020. BK og EB deltager.
   Repræsentantskabsmøde og konference i Vingsted er planlagt til den 24. november 2020. Program sendt til alle for valg om deltagelse. EB, PN og BK deltager.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 9.  9. Høringssag: Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 15 og lokalplan GL41.2, Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Tillægget til kommuneplanen og lokalplanen skal skabe mulighed for en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse beliggende i den nordlige del af Anemonevej. Lokalplanen skal også sikre bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej. Høringsfrist 26. august 2020.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Byudvalget har udarbejdet forslag til høringssvar, og endeligt høringssvar er sendt af EB.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

  Bilag

 10.  10. Senere tilkomne høringssager

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Høring vedrørende udbud på praksis hjælp og pleje.

   

  Det blev i forbindelse med kommunens budget 2020 besluttet, at der skal gennemføres et genudbud på hjemmeplejeydelser på frit-valgsområdet. Glostrup kommune har indgået et samarbejde med Rødovre kommune om et fælles kommunalt udbud. Kontrakten med den nuværende leverandør Altiden ophører ultimo april 2021 og de nye kontrakter skal derfor træde i kraft 1. maj 2021.

  Der er udarbejdet udkast til udbudsmaterialet, og Center for Sundhed og Velfærd ønsker at høre, om Seniorrådet har bemærkninger til udbudsmaterialet. Britt Bergstedt og Jan Starup deltager på mødet i Seniorrådet d. 31. august for at give nærmere information om det kommende udbud, besvare spørgsmål og modtage bemærkninger fra Seniorrådet.  

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Sagen drøftes.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Sagen blev drøftes, og Seniorrådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

  Bilag

 11.  11. Vaccinationer

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Der vil ske en del grundlæggende ændringer på den måde, der afholdes vaccinations arrangementer på, grundet de restriktioner, der er sat op ifm. COVID-19. Retningslinjerne betyder bl.a., at alle borgere vil skulle tilmelde sig online eller pr. telefon for at få et specifikt mødetidspunkt. Færre vil kunne blive vaccineret på samme tid, så forløbet bliver længere. Der bliver i år ikke annonceret i lokalaviserne, og der vil også være et samarbejde med Røde Kors. Det er et spørgsmål, hvor mange der vil få bestilt tid og også overholde den, og der vil være stor risiko for en del spildtid. Ud fra dette er det enstemmigt besluttet, at Seniorrådet ikke deltager i dette års influenza vaccinationer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 12.  12. Status ”Egen"

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Trykning og udgivelsen af ”Egen” september udgave er i fuld gang. EB orienterer om forløbet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 13.  13. Seniorrådsvalg 2021

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  På kommunalbestyrelsesmødet den 12. august var seniorrådsvalget på dagsordenen, hvor det blev besluttet, at der holdes seniorrådsvalget som brevvalg med frist for afgivelse af stemme 25. marts 2021, kl. 12.00 med stemmeoptælling samme dag klokken 13.00. Fra Seniorrådet er EB, PN og BK valgt til det officielle valgudvalg, hvor Lars Høimark og Ina-Maria Nielsen bliver repræsentanter for kommunalbestyrelsen. Der holdes orienteringsmøde for interesserede kandidater tirsdag 27. oktober 2020, kl. 16.00 og onsdag 6. januar 2021, kl.16.00 i Aktivitetscentret. Mandag 15. februar 2021, kl. 13.00, var foreslået at holde møde med præsentation af kandidaterne. Biografen er optaget i dagtimerne i uge 7 og 8, så i stedet foreslås mandag uge 9 (1. marts 2021) også kl. 13.00.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Sagen drøftes.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Sagen blev drøftet.

  LB hører biografen om lån 1. marts 2021.

 14.  14. Fremtidige møder

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Der henvises til bilag 1.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

  Det undersøges, om Lisa Ward og Britt Bergstedt kan flytte deres næste møde i Seniorrådet til oktober.

 15.  15. Budgetopfølgning

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgning for perioden januar til juli 2020 sendes til rådets medlemmer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Budgetopfølgning tages til efterretning.

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 16.  16. Udleveret på mødet eller tilsendt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgning for perioden januar til juli 2020.

  Høringssvar vedrørende kommuneplan og lokalplan, rækkehuse Anemonevej.

  Seniorbladet

  Udbudsmateriale vedrørende udbud af praksis hjælp og pleje.

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 17.  17. Forslag til næste mødes dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Dagsordenspunkter skal sendes til EB senest onsdag 16. september 2020.

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Til efterretning.

 18.  18. Eventuelt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 31-08-2020

  Intet.

Mødenr. 2814