Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Erik Busch (EB),
Flemming Hein Andersen (FHA),
Bjarne Knudsen (BK),
Inge Lindstrøm (IL),
John Bach (JB),
Kirsten Eriksen (KE),
Per Nilsson (PN),
Ove Kongsløv (OK),
Lizette Brønnum (LiB),


Fraværende:
Afbud:


Søren Brandis (SB),


 1.  1. Gæster

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Besøg kl. 9.00-10.00 af udvalgsformand Lisa Ward og centerchef for Sundhed og Velfærd Britt Bergstedt.

   

  Orientering og drøftelse af aktuelle sager samt besvarelse af Seniorrådets spørgsmål.

   

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Der var afbud fra udvalgsformand Lisa Ward.

   

  Besvarelse af følgende spørgsmål:

  • Rehabiliteringshuset
  • Gratis pneumokok-vaccination
  • Demografisk udvikling på ældreområdet
  • Det gode måltid
  • Puljer/tiltag
  • Fodterapeuter
  • Personalesituationen generelt
  • Covid-pandemien
  • Ny strategi for sundhed og forebyggelse
  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 2.  2. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Nærværende dagsorden godkendes.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Godkendt.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 3.  3. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møde

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra 25. maj 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Referatet tages til efterretning ogunderskrives.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 4.  4. Meddelelser fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer Seniorrådets medlemmer om aktuelle sager.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Formandens meddelelser tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

   

  KE skriver indlæg til Egen om gratis vaccination mod lungesygdom.

  LB fremskaffer annoncetekst vedrørende Glostrup Alderdomsfond.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 5.  5. Meddelelser fra medlemmer

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Ingen meddelelser.

   

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Intet.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 6.  6. Referater fra møder i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelse: 10. juni og 24. juni 2020.

  Økonomiudvalg: 2. juni, 10. juni og 23. juni 2020.

  Kultur- og Fritidsudvalg: 26. maj og 16. juni 2020.

  Social-, Sundhed- og Seniorudvalg: 28. maj, 15. juni og 18. juni 2020.

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg: 28. maj og 18. juni 2020.

  Vækst- og Byudviklingsudvalg: 27. maj og 17. juni 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Referaterne tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 7.  7. Meddelelser fra udvalg

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  1. Omsorgsudvalget

   Møde 25. juni 2020 om køkkenstrukturen på ældrecentrene.

   

  1. Byudvalget

   Ingen meddelelser.

   

  1. Informationsudvalget

   Ingen meddelelser.

   

  1. Økonomiudvalget

   Ingen meddelelser.

   

  1. Regionsældrerådet

   Næste møde den 20. august 2020 (PN og EB).

   

  1. Bruger- og Pårørenderåd

   Ingen meddelelser.

   

  1. Vestegnstræf

   Vestegnstræf i Gladsaxe udsat til efteråret.

   

  1. Danske Ældreråd

   Temadag om seniorrådsvalg i Køge 19.10.2020 eller København 20.10.2020.
   Repræsentantskabsmøde og konference i Vingsted er planlagt til den 24. november 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 8.  8. Høringssag: Samdrift af køkkener på ældrecentrene

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Der er gennemført en analyse af køkkenstrukturen på ældrecentrene i Glostrup Kommune for at afdække mulige effektiviseringstiltag i produktion og organisation. Analysen er udarbejdet i tæt samarbejde med medarbejdere fra køkkenorganisationen samt eksterne rådgivere fra BDO.Senarie 3 for den nye struktur for køkkener på ældreområdet sendes i høring. Høringsfrist 30. juni 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Omsorgsudvalget udarbejder forslag til høringssvarsom er sendt til alle eller udleveres på mødet. Høringssvaret drøftes og godkendes.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Høringssvaret blev godkendt og er 29. juni 2020 sendt til Center for Sundhed og Velfærd.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),

  Bilag

 9.  9. Høringssag: Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 15 og lokalplan GL41.2, Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Tillægget til kommuneplanen og lokalplanen skal skabe mulighed for en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse beliggende i den nordlige del af Anemonevej. Lokalplanen skal også sikre bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej. Høringsfrist 26. august 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Byudvalgetudarbejder forslag til høringssvarog endeligt høringssvar sendes af EB.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 10.  10. Senere tilkomne høringssager

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Ingen tilkomne høringssager.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 11.  11. Vaccinationer

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Der vil ske en del grundlæggende ændringer til den måde der afholdes arrangementer på, grundet de restriktioner der er sat op ifm. COVID-19. Retningslinjerne ligger endnu ikke fast, men den største ændring vil blive, at alle borgere vil skulle tilmelde sig på et specifikt tidspunkt. Færre vil kunne blive vaccineret på samme tid, så forløbet bliver længere. Der bliver i år ikke annonceret i lokalaviserne, og der vil også være et samarbejde med Røde Kors.

   

  Gratis pneumokok-vaccination til alle over 65 år er nu frigivet. Vaccinationen foretages hos egen læge eller på en af Danske Lægers Vaccinations Service ApS klinikker. Det foreslås, at information om dette medtages i vores næste nummer af ”EGEN”.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Sagen drøftes.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Sagen blev drøftet, og ud fra de udmeldte retningslinjer er Seniorrådets deltagelse i dette års vaccinationer tvivlsom, men det blev besluttet at se tiden an.

  KE skriver indlæg til Egen om pneumokok-vaccination.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 12.  12. Skovture

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommunes planlagte skovture i 2020 er nu endeligt aflyst.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 13.  13. Seniorrådsvalg 2021

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Hvis kommunalbestyrelsen godkender det, holdes seniorrådsvalget som brevvalg med frist for afgivelse af stemme 25. marts 2021, kl. 12.00 med stemmeoptælling samme dag klokken 13.00. Fra Seniorrådet er EB, PN og BK valgt til det officielle valgudvalg.

  Der holdes orienteringsmøde for interesserede kandidater tirsdag 27. oktober 2020, kl. 16.00 og onsdag 6. januar 2021, kl.16.00. Der skal findes egnet mødelokale. Mandag 15. februar 2021, kl. 13.00, holdes møde med præsentation af kandidaterne. LB undersøger muligheden for at benytte biografen.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Sagen drøftes.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Sagen drøftet, og de 2 orienteringsmøder for interesserede kandidater afholdes i Aktivitetscentret. BK bestiller lokaler. Indlæg om dette medtages i næste nummer af Egen.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 14.  14. Fremtidige møder

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Der henvises til bilag 1.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Der holdes ekstraordinært Seniorrådsmøde om budget 2021 14. oktober 2020, kl. 9.00.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 15.  15. Budgetopfølgning

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgning for perioden januar til maj 2020 sendes til rådets medlemmer.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Budgetopfølgning tages til efterretning.

   

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 16.  16. Udleveret på mødet eller tilsendt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgning for perioden januar til maj 2020.

  Udkast til høringssvar om ny køkkenstruktur på ældrecentrene.
  Seniorbladet.

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 17.  17. Forslag til næste mødes dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Dagsordenspunkter skal sendes til EB senest onsdag 19. august 2020.

   

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
 18.  18. Eventuelt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Seniorrådet den 29-06-2020

  Intet.

  Afbud:
  1. Søren Brandis (SB),
Mødenr. 2790