Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
25. marts 2019 møde
25. februar 2019 møde

Læs om Seniorrådet

Der er  23. marts 2017 valgt et nyt seniorråd. 

 

Om seniorrådet

Rådets formål er blandt andet at

  • rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
  • formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre seniorrådet om alle spørgsmål, der vedrører seniorer.

Seniorrådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område. 

Seniorrådet består ni medlemmer, som er valgt for en fireårig periode (perioden følger kommunalvalget). Rådet er upolitisk.

Seniorrådet holder sit konstituerede møde 3. april 2017. 

Alle er meget velkomne til at henvende sig til rådets medlemmer, som gerne vil råde og vejlede i almene sager. Seniorrådet kan ikke indgå i personsager. 

Medlemmer

Den 23. marts 2017 er der valgt et nyt seniorråd. Sonja Sjøgren og Peter Odsgard er udtrådt af rådet og 1. suppleant Per Nilsson og 2. suppleant Ove Kongsløv er indtrådt i Seniorrådet.

Medlemmer af rådet: Bjarne Knudsen, Erik Busch, Flemming Hein Andersen, Inge Lindstrøm, John Bach, Kirsten Eriksen, Ove Kongsløv, Søren Brandis og Per Nilssson.
Suppleant: Jens Schoch Hoff.
Formand: Erik Busch, tlf. 6024 2388, E- mail klik her
Næstformand: Flemming Hein Andersen, tlf. 4033 5684, E-mail klik her

Udvalg under Seniorrådet

  Omsorgsudvalget: Kirsten Eriksen(formand),  Inge Lindstrøm, John Bach og Per Nilsson.

  Byudvalget: Søren Brandis(formand), John Bach, Bjarne Knudsen, Ove Kongsløv og Inge Lindstrøm.  

  Økonomi- og Budgetudvalget: Erik Busch(Formand), Søren Brandis, Kirsten Eriksen, Flemming Hein Andersen og Per Nilsson. 

  Informationsudvalget, herunder redaktionen: Flemming Hein Andersen(formand) Erik Busch, Bjarne Knudsen og Ole Kongsløv. 

Bladet Egen

Seniorrådet udgiver bladet Egen tre gange årligt (marts, september og december). Egen er rådets talerør til kommunens seniorer og førtidspensionister. 

Bladet indeholder artikler om rådets arbejde, aktuelle nyheder fra Glostrup Kommune samt indlæg fra læserne.

Læs Egen ved at trykke på linket herunder.

2019

Marts


2018

Marts
September
December 

 

2017

Marts
September
December

Mødeplan 2019

Mødedatoer                        Aflevering af dagsordenspunkter

28-01-2019                                   17-01-2019      

25-02-2019                                   14-02-2019    

25-03-2019                                   14-03-2019

--------------                                   --------------

24-04-2019                                   10-04-2019     

27-05-2019                                   16-05-2019     

24-06-2019                                   13.06-2019

--------------                                   --------------

Minus juli

26-08-2019                                  15-08-2019

30-09-2019                                  19-09-2019      

--------------                                  ---------------       

28-10-2019                                  17-10-2019

25-11-2019                                   14-11-2019       

16-12-2019                                   05-12-2019     

 


Referater fra før februar 2019

Seniorrådet holder som hovedregel ordinært møde hver måned undtagen i juli måned. Møderne er lukkede.

Møder 2019

Referat 28. januar 2019

Møder 2018

Referat 17. december 2018

Referat 26. november 2018

Referat 29. oktober 2018 

Seniorrådets høringssvar 2018

Seniorrådets høringssvar -Midlertidige pladser 2019
Seniorrådets høringssvar -Personlig pleje og praktisk hjælp § 83- Afløsning og aflastning m.m. 2019
Seniorrådets høringssvar - Madservice og Spisetilbud §83 2019
Seniorrådets høringssvar - Genoptræning efter Sundhedslovens §140 2019
Seniorrådets høringssvar - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger §§83-83a  2019
Seniorrådets høringssvar - Genoptræning og vedligeholdende træning § 86 2019
Seniorrådets høringssvar - Forebyggende hjemmebesøg §79 a   2019
Seniorrådets høringssvar - Flextrafik- Handicapkørsel 2019
Seniorrådet høringssvar- 2. høring Budget 2019
Seniorrådets høringssvar- Boligbebyggelse og rekreative områder ved Egeskoven, lokalplanforslag HL13.1 og Kommuneplantillæg nr. 9 i Hvissinge

Seniorrådets høringssvar- revideret Lokalplanforslag EL20 1 og Kommuneplan Tillæg nr  6
Seniorrådets høringssvar -Årsrapport for tilsyn i 2018 med ældrecentre og tilbud til udeboende
Seniorrådets høringssvar- Handicappoltik 2018
Seniorrådets høringssvar- Lokalplan GL27.1 og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan.
Seniorrådets høringssvar -Tilsyn Ældrecentre  2017
Seniorrådets høringssvar - Tilsyn med tilbud til udeboende 2017
Seniorrådets forhøringssvar- Bebyggelse på Cirkusgrunden i Hvissinge
Seniorrådet høringssvar- 1. høring Budget 2019
Seniorrådets høringssvar- Lokalplan  GL.80.5, for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Alle -Sydvestvej
Seniorrådet høringssvar- Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14