Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
16. november 2017 møde
12. oktober 2017 møde
14. september 2017 møde

Læs om Handicaprådet

Opgaver 

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. 
 
Ifølge loven skal Handicaprådet høres i alle sager, der har betydning for handicappede.

Medlemmer 

Tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen:

  • Lars Thomsen (suppleant Ina-Maria Nielsen)
  • Kurt Kjær (suppleant Pia Hagbarth Dahlin)
  • Susanne Nordbjerg Bach (suppleant Lisa Ward) 

Tre medlemmer fra De Samvirkende Invalideorganisationer:

  • Jette M. Jensen, gigtforeningen
  • Helle Skovlund Jensen
  • Johnnie Hjerting

Mødeplan

Torsdag 19. januar 2017, kl. 17.00 

Torsdag 9. februar 2017, kl. 17.00

Torsdag 16. marts 2017, kl. 17.00

Torsdag 6. april 2017, kl. 17.00

Torsdag 11. maj 2017, kl. 17.00

Torsdag 8. juni 2017, kl. 17.00 

Torsdag 17. august 2017, kl. 17.00

Torsdag 14. september 2017, kl. 17.00 

Torsdag 12. oktober 2017, kl. 17.00

Torsdag 16. november 2017, kl. 17.00

Torsdag 14. december 2017, kl. 17.00

Sammensætning 

Handicaprådet består af tre repræsentanter fra handicaporganisationerne i Glostrup Kommune og tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. 

De tre medlemmer fra handicaporganisationerne udpeges således: 
  • tre repræsentanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og med bopæl i Glostrup Kommune, heraf 
  • to repræsentanter for voksne handicappede og 
  • en repræsentant for handicappede børn og unge 

Hjemmel 

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, og bekendtgørelse nr. 722 af 19. juni 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område.