Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, V
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Sophie Brohus, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-02-2018

  Borgmesteren oplyste, at der var afbud fra Palle Laustrup (F). Jonas Madsen (F) var indkaldt som stedfortrædere efter styrelsesvedtægtens § 25.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2.  2. Ledelsesforhold i kommunen (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-02-2018

  1.

  Anbefaling fra Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen vedr. tilbagetrækning af delegation fra direktionsniveau til Økonomiudvalget vedr. ansættelse og afskedigelse af centerchefer blev sat til afstemning.

  For anbefaling af tilbagetrækning stemte Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Torben Jensen (A), Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Lars Høimark (A), Flemming Ørhem (O), Pia Dahlin (O), Dan Christiansen (C) og Jonas Madsen (F).

  Imod stemte John Engelhardt (V), Sophie Brohus (V), Leif Meyer Olsen (V), Lars Thomsen (V), Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V), Piet Papageorge (V) og Robert Sørensen (Ø).

  Kommunalbestyrelsen beslutter med stemmerne 11-8 at trække delegationen vedrørende ansættelse og afskedigelse af centerchefer tilbage fra direktionsniveau til Økonomiudvalget.

  2.

  Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt, at med henblik på at støtte op omkring arbejdet for at Glostrup Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads at Økonomiudvalget fremover vil modtage en kvartalsvis opgørelse over data, der kan indikere trivsel mv., herunder personaleomsætning, AT-påbud, sygefravær samt evt. særlige hændelser eller tiltag, der kan påvirke trivsel og tilfredshed. Data suppleres med direktionens vurdering.

  Trivsel og medarbejdertilfredshed skal diskuteres som fast punkt på de årlige møder mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget.

  TAL sammen undersøgelsen skal hvert år ligge til grund for en grundig gennemgang og præsentation i Økonomiudvalget. Der skal sættes en time ekstra af til en temadrøftelse, hvor også Formand og Næstformand i Hoved-MED deltager.

  3.

  Under behandlingen af denne del af sagen erklærede kommunalbestyrelsen sig enig i, at Hanne Nielsen (A) og Sophie Brohus (V) var inhabile. De deltog derfor ikke i behandlingen af punkt 3.

  Kommunalbestyrelsen godkendte med stemmerne 15 – 2, at der i Økonomiudvalget om 3 måneder fremlægges en rapport fra kommunaldirektøren, der beskriver hvordan ældreområdet udvikler sig, eventuelle tiltag på området, en vurdering af arbejdsmiljøet mv.

  4.

  Indstillingen godkendt med stemmerne 16 for og 3 imod.

  Kommunalbestyrelsen fritager Ole Toftegaard for tjeneste og henviser sagen til Økonomiudvalget.

Mødenr. 2323