Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Christian Nielsen

Centerchef for Økonomi og Styring

Funktionsleder: Sonja Jeppesen

Center for Økonomi og Styring har ansvar for budget, regnskab, betalinger og bogføring. Det betyder, at vi er med til at understøtte de øvrige kompetence- og fagcentre i at løse deres kerneopgave. I Center for Økonomi og Styring er det vores opgave, at

 • varetage den centrale økonomistyring
 • udvikle og effektvisere Glostrup Kommunes økonomistyring generelt
 • varetage en række opgaver for kommunens andre kompetence- og fagcentre samt de decentrale institutioner

 

Team Debitor og Kreditor

En del af teamets opgaver borgerrelaterede opgaver:

 • Lån til betaling af ejendomsskat
 • Ejendomsskat 
 • Borgerrelaterede opkrævninger
 • Beboerindskudslån

Derudover er der en del interne opgaver:

 • Bankforretninger
 • Statusafstemninger
 • Likviditet 
 • Restancer- og mellemregningskonti
 • Administration på debitordelen i Prisme

 

Team Support og Betaling

En del af teamets opgaver er relaterede til leverandører:

 • Betaling af fakturaer for mentorordninger, læge- og tolkeregninger, det specialiserede område
 • Udbetaling af refusioner til arbejdsgiver i forhold til fleksjob (gammel ordning) og personlig assistance

 

Derudover er der en del interne opgaver:

 • Postfordeling, centermøder
 • Redaktører på hjemmesiden og Globen (intranet)
 • Acadrekoordinator
 • Øvrige ad hoc opgaver

 

Team Indkøb

 • Administrator på indkøbsdelen i Prisme
 • Opdatering og af indkøbsaftaler  
 • Formidling af indkøbsaftaler
 • Konsulenter for udbud
 • Konsulent for kommunens egne udbud
 • Rådgivning om udbuds- og aftaleret
 • Leasingaftaler

 

Team Styring

 • Koordinering af budget-, budgetopfølgnings- og regnskabsproces.
 • Skat, tilskud og udligning
 • KKR-takster
 • Lån, renter og tilgodehavender
 • Koordinering af revisionsopgaver
 • Kasse- og Regnskabsregulativet
 • Kirkeskat
 • Systemadministrator på Prisme

 

Team Børn & Omgivelser

 • Folkeskolen, herunder hospitalsundervisning
 • Dagtilbud til børn og Unge
 • Musikskole 
 • Særlige dagtilbud
 • Kommunal Sundheds- og tandpleje
 • Grønne områder og trafik
 • Anlægsstyring og investeringsoversigt
 • Systemadministrator på Prisme
 • Systemadministrator KMD Social Pension
 • Kulturel virksomhed
 • Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
 • Bibliotek og Glostrup Idrætsanlæg

 

Team Social & Beskæftigelse

 • Pleje- og ældreboliger
 • Ældreområdet
 • Træningscenteret
 • Systemadministrator E-sundhed
 • Sygedagpenge
 • Ydelser til forsikrede ledige
 • Botilbud
 • Takstfinansierede institutioner
 • Kontant- og uddannelseshjælp
 • Beskæftigelsesordninger
 • Tilbud til udlændinge
 • Virksomhedsrettet aktivering til kontanthjælpsmodtagere
 • Support for KMD Aktiv
 • Systemadministrator KMD Aktiv og KMD sag