Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Profilbillede af centerchef i Jobcenter Glostrup

Nicolaj Drøschler

Centerchef for Jobcenter Glostrup

Jobcenter Glostrup varetager kommunens beskæftigelsesrettede indsats for ledige og sygemeldte borgere. Derudover har jobcenteret via sin virksomhedsservice samarbejde med lokale virksomheder om fastholdelse og rekruttering.

Jobcentret har 65 medarbejdere under ledelse af centerchef Nicolaj Drøschler


Jobcenteret er opdelt i fire afdelinger:

Job- og arbejdsfastholdelsesenheden

 • Sikrer at borgere, der modtager dagpenge, modtager en individuel og målrettet indsats for at sikre den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Hjælper sygemeldte borgere med at bevare tilknytningen til deres arbejdsplads under et sygdomsforløb.
 • Opsøgende virksomhedsindsats for at sikre job til de ledige borgere.
 • Giver en helhedsorienteret indsats overfor borgere, der er sygemeldte, og hjælper med at planlægge det videre forløb for at modvirke eksklusion fra arbejdsmarkedet.
 • Varetager desuden indsatsen for de borgere med nedsat arbejdsevne, der er visiteret til fleksjob.

Job- og udviklingsenheden

 • Sikrer jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb en målrettet og helhedsorienteret indsats med henblik på at afdække ressourcer og opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i videst muligt omfang.

 • Understøtter et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked gennem en opsøgende virksomhedsindsats for at sikre plads til dem, der pga. fysiske eller psykiske begrænsninger har vanskeligt ved at opnå/ fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

 • Sikrer beskæftigelse og sproglig opkvalificering for personer omfattede af integrationsloven.

 • Rehabiliteringsteamet er organisatorisk placeret i Job- og Udviklingsenheden.

Unge- og Uddannelsesenheden

 • Arbejder på tværs af kommunens indsatser og centre for at skabe de bedste forhold for de unge, der har behov for hjælp til at påbegynde/ gennemføre en uddannelse.
 • Varetager både myndighedsrettede opgaver, vejleder om uddannelse (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og hjælper med en virksomhedsrettet indsats såvel som hvis den unge har brug for mentorstøtte.

Administrations- og udviklingsenheden

 • Betjening af politikere og direktion.
 • Personaleadministrative opgaver forbundet med jobcentret. 
 • Udvikling af og opfølgning på diverse strategier, planer og analyser af beskæftigelsesområdet.
 • Administrative opgaver herunder post- og mailhåndtering mv.