Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

efterår

Brugertilfredshedsundersøgelse

Glostrup Kommune har i perioden november 2018 til januar 2019 gennemført en spørgeskemabaseret brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der afsluttede et genoptræningsforløb og borgere, der modtog hjemmepleje. I samme periode blev der gennemført en interviewbaseret undersøgelse af tilfredsheden hos beboerne på kommunens ældrecentre.

Undersøgelserne har til formål at give viden om borgernes oplevelse af kvaliteten med henblik på at skabe dialog og kvalitetsudvikling. Center for Sundhed og Velfærd følger op på resultaterne og iværksætter relevante initiativer i samarbejde med leverandørerne og ældrecentrene.

Der blev senest gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i 2016.

Find de nye rapporter i Læs-mere-boksen nederst på siden.

Genoptræningsområdet

Alle borgere, der afsluttede et genoptræningsforløb i undersøgelsesperioden, blev inviteret til at deltage. Heraf deltog 46 borgere.

Blandt respondenterne er der høj tilfredshed med genoptræningsforløbene. Alle respondenter, dvs. 100%, angiver at de enten er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med genoptræningsforløbet. I 2016 var der til sammenligning 98% der var ”meget tilfredse” eller ”tilfredse”. Tilfredsheden er på samme niveau siden 2016 på næsten alle områder.

Hjemmeplejen

Alle borgere, der modtog hjemmepleje ved udsendelsestidspunktet, fik tilsendt et spørgeskema med posten. Undersøgelsen inkluderede både borgere, der modtog hjemmepleje fra den kommunale og den private leverandør. 312 borgere deltog i alt, hvilket svarer til en svarprocent på 47%.

På spørgsmålet om tilfredshed med hjemmeplejen samlet set angiver 58% af borgerne, der får hjælp af den kommunale leverandør, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse”. Hos den private leverandør angiver 47%, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” samlet set. Der er sket et fald i tilfredsheden siden 2016, hvor 61% af respondenterne hos den kommunale leverandør og 56% af respondenterne hos den private leverandør angav, at de var ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” samlet set. Når man måler tilfredshed over tid hos den private leverandør, skal man dog være opmærksom på, at der har været et skiftende antal leverandører over årene.

Ældrecentre

Der blev gennemført 30 interviews med beboere på de tre ældrecentre og suppleret med enkelte interviews med pårørende fra ældrecentrenes bruger-pårørenderåd.

Interviewene berørte emner som de fysiske rammer, indflytningen, den praktiske hjælp, den personlige pleje, maden og måltiderne, aktiviteter og arrangementer samt hjælpen fra personalet. Der blev efterfølgende lavet en analyse og sammenfatning af beboernes udtalelser, som kan læses i den færdige rapport.

 

Tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienters sikkerhed. Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (fx på bosteder). 

Find seneste tilsynsrapport i Læs-mere-boksen nederst på siden.

Find alle tilsynsrapporter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside