Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Portræt af Anders Asmind

Anders Asmind

Centerchef

Tlf. 4323 6346

Center for Miljø og Teknik har 23 medarbejder fordelt på stab og fire fagteams: Anlæg, Byg, Miljø og Plan og GIS. Hertil kommer Vej og Park med en driftschef og 42 medarbejdere. 

Center for Miljø og Teknik kan kontaktes telefonisk på 4323 6100 eller via mail: miljo.teknik@glostrup.dk

Center for Miljø og Teknik refererer til Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget og Vækst- og Byudviklingsudvalget. 

Staben

Staben varetager administrative opgaver, anmeldelse af vilde katte samt tilsyn med de almene boliger. 

Team Anlæg

Administrerer myndighedsopgaver indenfor vej- og parkområdet samt løser opgaver inden for kollektiv trafik, vejplanlægning, trafiksanering og fører tilsyn med veje og parkanlæg.

Team Byg 

Varetager byggesagsbehandling herunder administration af en række myndighedsopgaver i henhold til primært plan- og byggeloven, herunder bygningsreglementet.   

Team Plan og GIS

Forestår udarbejdelsen af lokalplaner og kommuneplantillæg, samt andre myndighedsopgaver i henhold til planloven.  

Udviklingsopgaver inden for GIS-området, herunder styrkelse af GIS og geodata som element i det digitale administrationsgrundlag i den øvrige organisation og øget anvendelse af GIS og geodata i borgerbetjening og kommunikation med borgerne

Øvrige opgaver på GIS-området, herunder GIS-infrastruktur og data- og kortproduktion

Team Miljø

Administrerer en række myndighedsopgaver i henhold til natur- og miljølovgivningen bl.a. naturbeskyttelse samt jordforurening, grundvandsbeskyttelse og virksomhedstilsyn. Team Miljø varetager også politisk besluttede områder, herunder klimaindsatsen.  

Vej og Park

Sikrer fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og vedligeholdelse af kommunens vejnet samt pleje og vedligeholdelse af de grønne områder og naturpladser.