Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Fordeling af nettoudgifter

Byudvikling m.v.  42,9 mio.kr.Transport og infrastruktur 47,1 mio.kr.Undervisning og kultur 275,3 mio.kr.Sundhedsområdet 128,3 mio.kr.Sociale opgaver m.v. 711,8 mio.kr.Fællesudgifter og administration   200,6 mio.kr.Investeringer

I 2015 er der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 31,2 mio. kr.

De beløbsmæssigt største anlægsarbejder i 2015 er:

Skolerenoveringer  15,8 mio. kr.
 Udvikling af bymidten10,0 mio. kr. Glostrup Fritidscenter, baby/varmtvandsbassin5,0 mio. kr. Bedre fysisk arbejdsmiljø på Materialegård5,0 mio. kr. Renovering af vejbelægninger3,2 mio. kr. Pulje til bløde trafikanter2,5 mio. kr. Hastighedsreguleringer1,8 mio. kr. Personaleomklædningsrum på de 3 ældrecentre  1,5 mio. kr.Skatteprocenten

Kommuneskatten er fastsat til 23,6 %

Kirkeskatten er på 0,67 %

Fastfrysning af ejendomsskat

Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finansloven for 2017 aftalt en nominel fastfrysning af grundskyld for ejerboliger, så stigningerne i grundskylden i 2017 på op til 5,5 pct. aflyses.

Der er tale om en målrettet fastfrysning af grundskylden for boligejere, der ellers ville opleve en stigning i skattebetalingen som følge af en stigning i det skattepligtige grundlag i 2017.

Fastfrysningen omfatter alle ejerboliger, som bliver vurderet i ulige år. Det er blandt andet parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Fastfrysningen har fuld effekt i 2017, men af tekniske årsager kan den ikke indregnes i betalingen af grundskyldens første rate, som opkræves i begyndelsen af året. Første rate er allerede beregnet på baggrund af den stigning i ejendomsværdierne, der oprindelig var forudsat fra SKATs side.

Der vil igen i år blive udsendt en reguleret ejendomsskat  2017 i maj/juni. 

Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal man betale ejendomsskatter.

Hvornår:

Ejendomsskatterne opkræves i 2 rater.

1. rate forfalder den 1. februar - sidste rettidige betalingsdato er 1. februar.

2. rate forfalder den 1. august  - sidste rettidige betalingsdato er 1. august

Ejendomsskattebilletten udsendes en gang om året - omkring den 15. december.

Betaling

Sammen med ejendomsskattebilletten sendes girokort. Der er også mulighed for at tilmelde betalingen til betalingsservice.

Skatter (promiller)

Grundskyld opkræves på ejendomsskattebilletten med 25 ‰

Grundskyld beregnes kun af grundværdien.

Takster 2015

Hent de samlede takster for 2015 her

Budgettal 2015 – 2018

Hovedtallene

Mio. kr., netto  2015 2016 2017 2018
Driftsvirksomhed   1.406 1.389 1.389 1.388
Anlægsvirksomhed   31 17 32 24
Pris- og lønstigninger    26 54 81
Renter  4 4 4 4
Kassebeholdningen (forbrug/forøgelse) -21-5 -9 12
Balanceforskydninger   9 9 9 8
Afdrag på lån  9 9 9 10
Udgifter i alt  1.438 1.449 1.488 1.527
 
Optagne lån  -1-1-1-1Tilskud og udligning  -322 -295 -305 -318
Skatter-1.115 -1.153 -1.182 -1.208
Indtægter i alt  -1.438 -1.449 -1.488 -1.527
 
Den forventede kassebeholdning i slutningenaf året (taget som et gennemsnit af hele året)
131,8
 
129,1 
124,6 
130,6 

Du kan også købe budgettet i Center for Kultur og Borgerkontakt på Glostrup Rådhus. Det koster 50 kr.