Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Alle kommuner skal føre et Bygnings- og Boligregister (BBR), som viser faktiske fysiske bygnings- og boligforhold i kommunen. Som bygningsejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Ifølge BBR-bekendtgørelsen skal ejere af ejendomme, bygninger, bolig-, eller erhvervsenheder og tekniske anlæg m.v. sørge for at orientere kommunen, så vi kan holde BBR opdateret. Som ejer skal du dokumentere, at de oplysninger du giver os, er korrekte. Oplysningspligten kan omfatte oplysninger, der ikke indgår i den kommunale byggesagsbehandling. Giv os besked, hvis du foretager ændringer på din ejendom, der ikke kræver anmeldelse eller byggetilladelse.  

BBR-ejermeddelelse  

Som ejer af en ejendom får du ved afslutning af en byggesag og ved ejerskifte en BBR-meddelelse med oplysning om registrets indhold. Kommunen indberetter ændringer til BBR-registeret i forbindelse med byggesager.  Som ejer skal du selv sikre, at oplysningerne i BBR er rigtige.  Oplysningerne i BBR skal beskrive de faktiske forhold om ejendommen. De er dog ikke et bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.  

Fejl i BBR-ejermeddelelsen  

Er der fejl i BBR-meddelelsen, skal du give os besked. Send en mail med rettelser til Center for Miljø og Teknik eller via BBRs hjemmeside. Når vi har modtaget din rettelse, vil vi rette BBR-registeret og derefter sende en ny BBR-ejermeddelelse gratis til dig.

Få ny BBR-meddelelse

Ved køb eller salg af en ejendom, kan du få brug for en ekstra BBR-meddelelse. Den kan du hente gratis på den Offentlige InformationsServer (OIS). Mod betaling kan du også hente den i Center for Miljø og Teknik på Glostrup Rådhus. Prisen er p.t. 70,00 kr.  

BBR-registrets brugere  

BBR-registrets oplysninger bruges blandt andet i forbindelse med: 

  • Byggesagsbehandling.
  • Tilskud til forbedringer af bygninger og andre tilskudsordninger. 
  • Beregning af afgifter til forsynings- og renovationsselskaber. 
  • Kommunens byplanlægning. 
  • Andre sammenhænge inden for planlægningsopgaver. 
  • Vurdering af ejendomme.

Pengeinstitutter og kreditforeninger benytter oplysningerne i forbindelse med långivning, og ejendomsmæglerne ved fastsættelse af en ejendoms handelspris.


Læs mere her

På www.ois.dk kan du fx se informationer om din ejendoms vurdering, BBR-oplysninger, konstruktionsforhold, lokalplaner m.m. OIS er således en genvej til et stort antal ejendomsoplysninger. Du kan også læse mere om BBR på www.bbr.dk