Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Glostrup Kommune udbyder med jævne mellemrum byggegrunde til salg. Kommunale bygninger, der er til overs, vil ligeledes kunne udbydes til salg eller leje. Dette sker dog forholdsvist sjældent.

Hovedparten af Glostrup Kommunes ejendom består af de kommunale bygninger - skoler, institutioner, ældrecentre, rådhus og tilsvarende bebyggelse samt naturligvis de grunde bygningerne står på. Herud over ejer kommunen vejarealer, parker, grønne områder og enkelte udviklingsarealer, der vil kunne udstykkes til ny bebyggelse.

Vi arbejder til stadighed på at planlægge og modne de kommunale udviklingsarealer til ny bebyggelse. Mange af arealerne udgør restarealer i den eksisterende by og kræver en stor indsats for at kunne bebygges hensigtsmæssigt. Det eneste jomfruelige byggejord som Glostrup Kommune ejer, er beliggende i Hvissinge og sælges etapevist til boligformål. Der er for tiden nedenstående beskrevne grundsalg.

Glostrup Kommune ejer ganske få grunde i erhvervsområderne og disse anvendes til kommunale formål - eksempelvis materielgård. Der er ikke udsigt til at Glostrup Kommune afhænder disse ejendomme.

Grunde solgt til rækkehuse - 2017

Glostrup Kommune har solgt tre storparceller i Hvissinge Øst til professionelt rækkehusbyggeri. Alle tre storparceller er solgt til:

Lammekær ApS
v/Ejendomsselskabet Casa Nord.

Køber kan kontaktes på denne adresse

Ejendomsselskabet Casa Nord
att.: Torben Røsler
Store Strandstræde 20
1255 København K
Telefon  70 22 45 99
Mobil    40 68 11 43
www.casanord.dk

De tre storparceller blev udbudt til salg med nedenstående udbudshæfte. Efterfølgende er de modtagne projektforslag vurderet som det fremgår af tre projektvurderingsrapporter.

Udbudshæfte
Projektvurdering - Lammekær A
Projektvurdering - Lammekær B
Projektvurdering - Lammekær C

Villagrunde i Hvissinge Øst

Glostrup Kommune har planlagt et område med 25 parcelhusgrunde hvoraf de 4 vil kunne bebygges med dobbelthuse. Grundene byggemodnes i løbet af efteråret 2017 og forventes udbudt til salg gennem ejendomsmægler fra januar til marts 2018. Vi har indledningsvist fået vurderet værdien af en byggegrund på 700-1.000 m² det pågældende sted. I den nuværende fase, hvor grundene ikke endnu er helt fastlagte, regner vi med at udbudsprisen bliver i intervallet 2-2½ mio. kr. Det er besluttet at, grundene skal sælges fuldt byggemodnede og inkl. alle tilslutningsbidrag, så der vil blive tale om bruttopriser.

Parcelhusområdet vil blive indrettet i overensstemmelse med Lokalplan HL10.1. Det vil også være denne lokalplan, der kommer til at regulere det fremtidige byggeri på de enkelte grunde og lokalplanen beskriver således de bebyggelsesmæssige muligheder. Der kan læses mere om lokalplanen her.

Vi forventer at kunne annoncere salg af parcelhusgrundene i december måned. Her vil salgsmateriale med konkrete vilkår, specifik tidsplan for salget og alle andre oplysninger blive offentligt tilgængeligt. På den måde vil der være tid til at læse materialet igennem i god tid inden den udvalgte ejendomsmægler slår dørene op i løbet af januar.

På nuværende tidspunkt er de endelig procedurer, priser og andre vilkår for salget fremlagt til politisk behandling, men er endnu ikke godkendte. Salget søges tilrettelagt sådan, at alle har en fair chance for at komme i betragtning. Vi arbejder i retning af, at der kan afgives bud på grundene i en periode på to måneder, hvorefter den endelige køber af hver grund findes. Proceduren for udpegning af den endelige køber er ikke fastlagt endnu og der kan først gives oplysninger om denne procedure efter den politiske behandling i december måned.

Det er indtil videre forventningen, at de endelige købere kan udpeges i løbet af marts måned og grundsalget derefter kan stadfæstes politisk i løbet af april. I så fald vil køberne kunne overtage grundene pr. 1. maj 2018.

Alle henvendelser i forbindelse med salg af villagrundene bedes rettet til Rasmus Hansen, Plan, Center for Miljø og Teknik, tlf. 4323 6355.

Kommende grundsalg: 2 villagrunde på Ejby Mosevej

Glostrup Kommune har udarbejdet et forslag til ny lokalplan for ejendommen Ejby Mosevej 175. Lokalplanen muliggør udstykning af to villagrunde beliggende ned mod Ejby Mose. Lokalplanen er netop blevet godkendt til offentlig høring - og vil være i høring frem til 2. januar 2018. Hvis alt går vel, vil lokalplanen kunne forventes endelig vedtaget i marts/april 2018.

Derefter vil de to grunde kunne forventes i offentligt udbud. Der er endnu ikke lagt en tidsplan for salget, men det er forventeligt, at udbuddet vil finde sted umiddelbart efter sommeren 2018.

Alle henvendelser i forbindelse med salg af de to villagrundene bedes rettet til Birgitte Skoven, Plan, Center for Miljø og Teknik, tlf. 4323 6391.

Kommunale bygninger 

Glostrup Kommune har p.t. ikke kommunale bygninger til salg eller til leje.

Om Glostrup Kommunes ejendomssalg

Al information om grunde og bygninger til salg vil fremgå af denne side. Der føres ikke en orienterings-, vente- eller opskrivningslister, da administration af sådanne lister er omfattende. Det anbefales at abonnere på denne side (det lille flag øverst til højre på siden), da der derved gives direkte notits om ændringer på siden.

Er der spørgsmål til sidens indhold eller salg af Glostrup Kommunes ejendom i øvrigt kan disse sendes således:

Spørgsmål om grunde til salg sendes til Center for Miljø og Teknik, miljo.teknik@glostrup.dk
Spørgsmål om bygninger til salg/leje sendes til Glostrup Ejendomme, GlostrupEjendomme@glostrup.dk

Salg af kommunale bygninger og grunde sker ved offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme, jfr. Kommunestyrelsesloven § 68 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.