Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Er du bosat i Glostrup Kommune, og står uden bolig, på grund af særlige uforudsete omstændigheder, som er akut opstået, og som du ikke er i stand til selv at løse, så kan Glostrup Kommune i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig efter en individuel vurdering af din situation., hvis du ikke er selv kan finde en.

Som borger har du dog altid selv ansvaret for, at løse din boligsituation og derved skaffe dig en permanent bolig.

Retningslinjer for ansøgere

For at ansøge om at komme på den akutte venteliste skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal være bosat i Glostrup Kommune og have hjemmeboende børn eller samkvem med børn under 18 år.

 • Du skal være i en akut situation, som du ikke kunne have forudset. 

 • Du skal have udtømt dine muligheder for selv at finde en bolig. Det betyder, at ansøgning om at komme på den akutte venteliste kun kan finde sted, hvor du kan dokumentere, at du er skrevet op i et eller flere boligselskaber.

Sådan søger du

Du ansøger om optagelse på den akutte venteliste ved at møde personligt op i Borgerservice, det er Center for Kultur og Borgerkontakt - Borgerservice der administrere opgaven.

Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi, om du med rimelighed kan stille krav om, at en ny bolig skal være beliggende i Glostrup, og om din økonomi gør det muligt for dig selv at finde en egnet bolig.

I behandlingen af ansøgningen, vil Borgerservice vurdere sagen ud fra de oplysninger, som du oplyser i ansøgningen. Ansøgning til den akutte venteliste bliver afgjort ud fra en individuel og konkret vurdering. Borgerservice kan indhente relevant dokumentation for eksempel vandrejournal (ved unge under 25 år), lejekontrakt, opsigelse på nuværende lejemål, personlige, eller økonomiske forhold til brug for vores afgørelse. Indhentning af dokumentation og beskrivelse af din situation sker for, at din ansøgning bliver så veldokumenteret og belyst som muligt, inden der træffes en afgørelse.

Du står på listen i 6 måneder

En godkendt ansøgning gælder et halvt år. Der er ingen garanti for, at Glostrup Kommune når at tildele dig en bolig inden for dette tidsrum. Derfor er det vigtigt at du også selv søger aktivt efter en bolig. Efter et halvt år slettes du fra ventelisten.

Hvis du siger nej til et boligtilbud, slettes du fra ventelisten.

Situationer, der ikke gælder som uforudsete omstændigheder 

Følgende giver ikke mulighed for at blive skrevet på akutventelisten:

 • Samlivsophævelse/skilsmisse
 • Nuværende bolig er for lille
 • Du er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem (f.eks. hvis du tager ophold hos familie, bekendte eller lignende)
 • Der indgår et periodebestemt/ midlertidigt lejemål
 • Du har tilmeldt dig ulovligt på en adresse
 • Du flytter til en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet ved er uegnet i forhold til størrelse og økonomi (Borgerservice vil have mulighed for, som dokumentation for sagen, at kunne indhente oplysninger gældende på indflytningstidspunktet)
 • Nuværende bolig er usund (dette må klares med aktuel udlejer)
 • Familieforøgelse
 • Familiesammenføring

Afslag på en ansøgning

Afslag på en ansøgning er en administrativ afgørelse, afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Ved væsentlige ændringer eller nye oplysninger i dine personlige forhold, kan du bede om en revurdering af ansøgningen i Borgerservice.
Senest opdateret 03.09.2018