Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Vejbelysning - City Swan

Fejlmeld vejbelysning til DONG

Anmeld fejl på vejbelysningen online hos DONG Energy eller telefonisk på 70 25 50 02. DONG svarer telefonen døgnet rundt. Er der fare for stød eller berøringsfare, bør du straks ringe. Afhængigt af fejlens type og alvorlighed løser DONG fejl samme dag eller inden for 10 dage.

Vejbelysning i Glostrup

På Glostrup Kommunes veje, stier, torve og i parker er der opsat omkring 4.900 lamper. Dem står DONG Energy A/S for drift og vedligeholdelse af.

Vejbelysning giver tryghed
Vej- og stibelysning udgør en vigtig del af et trygt og sikkert vej- og stisystem. Det gælder både for trafiksikkerheden og for at alle kan færdes trygt i et velbelyst byrum. Udformningen af vejbelysningen  betyder meget for oplevelsen af byrummet - både i de lyse dagtimer og i de mørke aften- og nattetimer. 

Udskiftning og vedligehold

DONG Energy A/S har i perioden 2006 – 2009 udskiftet ca. 2.300 gadelamper, fortrinsvis til ’Glostruplampen’, som er designet til Glostrup Kommune. I de nye lamper er der indbygget en såkaldt ’Smart Light’-enhed, der gør det muligt at overvåge eller fejlmelde hvert enkelt armatur automatisk.  I 2014-15 vil alle armaturer (ca. 900 stk.) der har kviksølv-lyskilder, blive udskiftet til nye lamper med LED lyskilder.

Udbedring af fejl i vejbelysning
Glostrup kommune har indgået følgende aftale med DONG om vedligeholdelse og udbedring af fejl (Servicestandarder 1. januar 2011):

Servicestandard A: Alvorlige fejl, som DONG Energy starter løsning af indenfor 2 timer og udbedrer inden for 24 timer fra kendskab:
  • Defekte anlæg med berøringsfare.
  • Strækningsfejl med mere end 5 armaturer efter hinanden uden lys, vejkryds, fodgængerovergange etc.

Servicestandard B: Fejl, som DONG Energy løser inden for 5 arbejdsdage fra kendskab:
  • Strækningsfejl med 3 -5 armaturer efter hinanden uden lys.
  • Anlæg som støjer.
  • Enkelt armaturer uden lys – med Smart Light.

Servicestandard C: Fejl, som DONG Energy løser indenfor 10 arbejdsdage fra kendskab:
  • Enkeltarmaturer uden lys, som ikke er forsynet med SmartLight.
  • I forbindelse med udbedring af fejlene gennemgår og løser DONG Energy de fejl, der må findes under samme fotocelle.
Servicestandard D: Fejl, som DONG Energy udbedrer hurtigst muligt.
  • Fejl hvor der skal bestilles materialer hjem herunder farvede master og specielle armaturer samt fejl som følge af hærværk, storm eller lignende.
Hovedeftersyn:
  • På anlæg uden Smart Light foretages 4 hovedeftersyn om året.
  • På Smart Light anlæg foretages 2 hovedeftersyn om året.

DONG Energy løser alle fejl på hverdage mellem kl. 7 og 15. Udenfor dette tidsrum samt i weekender og helligdage løses kun fejl hørende til servicestandard A. DONG Energy rengør glasset i forbindelse med udskiftning af lyskilde. Har du spørgsmål eller forslag til ændringer for vejbelysningen i Glostrup kan du kontakte Center for Miljø og Teknik på anlaeg.dk@glostrup.dk.

Love og regler

Regler for vejbelysning er beskrevet i Vejdirektoratets Vejregler. Ifølge Vejreglerne skal alle trafikarealer i bymæssige områder som hovedregel belyses, mens veje i åbent land som hovedregel ikke skal belyses. Reglerne er vejledende, og de eneste steder hvor der stilles krav til et bestemt belysningsniveauet, er i signalregulerede kryds og i fodgængerfelter.

Energi og klima

På Glostrup Kommunes veje stier, torve og i parker er der opsat omkring 4.900 lamper. DONG Energy A/S har i perioden 2006 – 2009 udskiftet ca. 2.300 gadelamper, fortrinsvis til ’Glostruplampen’, som er designet til Glostrup Kommune. De nye lamper dæmper automatisk lyset mellem kl. 24 og 06. Derudover er de nye armaturer forsynet med energisparepærer. I 2014-15 udskiftes alle armaturer, der er forsynet med kviksølv-lyskilder. Dette drejer sig om ca. 900 lamper som fremover vil blive forsynet med LED-lyskilder.

Energi og CO2
På grund af udskiftningen af lyskilder og natdæmpning, er kommunens energiforbrug til vejbelysning faldet 10 % mellem 2008 og 2013. De yderligere 900 lamper, der bliver udskiftet til LED-lyskilder i 2014-15, vil spare miljøet for omkring 80 tons CO2 om året. De seneste år har Glostrup Kommune desuden udskiftet lyskilderne i trafiksignalerne fra glødepærer til LED. Det har medført en reduktion i CO2-udledningen på omkring 6 tons om året.