Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Letbaneprojektet er udformet, så færrest muligt ejendomme skal eksproprieres. Ekspropriation i forbindelse med store infrastrukturprojekter kan kun finde sted, hvis det skønnes absolut nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af projektet. Letbaneprojektet er udformet, så der skal eksproprieres mindst muligt.

Ekspropriation kan finde sted som delvis eller fuldstændig ekspropriation. Der vil være tale om talrige delvise ekspropriationer, hvor Hovedstadens Letbane ændrer skelforhold og overtager en mindre del af en ejendom (et grundareal). Hvis en betydelig del af en ejendom skal overtages, eller hvis eksempelvis ejendommens hovedbebyggelse skønnes at være uanvendelig til sit formål efter etablering af letbanen, vil fuldstændig ekspropriation finde sted. 

Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at der vil blive gennemført midlertidig ekspropriation til de arealer, som projektet skal råde over i en afgrænset periode. Se endvidere afsnittet ”Oversigtstegninger”.

Ved ekspropriation vil der blive fastlagt en erstatning, der udbetales til ejendommens ejer. Ved en delvis ekspropriation tager erstatningen udgangspunkt i en konkret vurdering af værdien af de ting, der fjernes/flyttes. Værdi af beplantning, hegn og andre forhold fastlægges ud fra de erstatninger, der er fastlagt ved tilsvarende forudgående ekspropriationer. Ved en fuldstændig ekspropriation fastsættes erstatning ud fra en vurdering af ejendommens værdi i almindelig handel og vandel. Denne værdi fastsættes ud fra de eksisterende forhold – altså som om der ikke skulle være en letbane. 

Det er Hovedstadens Letbane, og ikke Glostrup Kommune, der gennemfører ekspropriationerne. Ekspropriationerne er opdelt i en besigtigelsesforretning og efterfølgende selve ekspropriationsforretningen, hvor erstatning fastlægges. 

Besigtigelser: 
Der er 24. og 25. april 2017 afholdt besigtigelsesforretning for strækningen fra kommunegrænsen til Brøndby frem til syd for krydset Gamle Landevej samt for kontrol- og vedligeholdelsescenteret og hovedarbejdspladsen i Ejby. Udskrift af forhandlingerne fra besigtigelsen samt de 5 oversigtstegninger kan ses herunder:

Forhandlingsprotokol
Besigtigelsesplan 1 - Brøndby til Vestervej
Besigtigelsesplan 2 - Nedkørslen til Glostrup Station
Besigtigelsesplan 3 - Vestervej til Mellemtoftevej
Besigtigelsesplan 4 - Arbejdsareal ved Ejby Mosevej
Besigtigelsesplan 5 - Kontrol og vedligeholdelsescenteret i Ejby

Besigtigelse af den nordlige del af letbanens strækning gennem Glostrup Kommune forventes at finde sted 27. november 2017. Der offentliggøres oversigtstegninger samt program for dagen snarest. 

Selve ekspropriationsforretningen, hvor erstatningen fastlægges forventes gennemført primo 2018, men der er dog ikke på nuværende tidspunkt fastlagt datoer.   

Hvis du er berørt af ekspropriationer til letbanen eller savner yderligere oplysninger, skal du kontakte Hovedstadens Letbane, der varetager al kommunikation i forbindelse med ekspropriationerne. Kontakt Hovedstadens Letbane på tlf. 3311 1700, info@dinletbane.dk, www.dinletbane.dk

Visse ejendomme kan indtil letbaneprojektet er endelig godkendt i december 2017 søge Hovedstadens Letbane om fremrykket ekspropriation. Fremrykket ekspropriation kan finde sted, hvis det er entydigt, at en ejendom ligger i vejen for projektet, og hvis der er presserende personlige årsager til at ejendommens ejer skal af med huset. Dette kan være jobskifte, skilsmisse etc.