Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Det tidligere Københavns Amt startede hele idéen op med visionen om en forbindelse på tværs af S-togslinjerne med en ringbane langs Ring3. Ring3 var dengang en amtsvej, og det var derfor meget naturligt, at amtet var primus motor.

Efter nedlæggelsen af amterne i 2007 blev projektet moderløst, og for at skabe en platform til at fremme projektet etablerede de ti kommuner langs Ring3 et mere formaliseret samarbejde ”Ringbysamarbejdet”. Samarbejdets formål var at arbejde for at fremme kollektiv trafik og vækst i kommunerne. Det første store resultat var LOOP City – en Byvision, udarbejdet af tegnestuen BIG i 2010.

LOOP City blev et stort tilløbsstykke og blev blandt andet udstillet på biennalen i Venedig i 2011. Samtidig blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Staten, Region Hovedstaden og de ti kommuner om at arbejde mere detaljeret for at virkeliggøre letbaneanlægget. Metroselskabet blev på dette tidspunkt hyret som hovedrådgiver for projektet.

I juni 2013 var forudsætningerne for anlægget undersøgt i en meget omfattende udredning, og parterne kunne på baggrund af udredningen indgå en principaftale om anlæg af en letbane langs Ring3. Principaftalen fastlægger blandt andet fordelingen af udgifterne til etablering af anlægget, herunder ikke mindst den nødvendige statslige medfinansiering.

I august 2013 stiftede ejerkredsen interessentskabet Letbane Ring3 I/S (nu Hovedstadens Letbane I/S) med det formål at skitsere, projektere, bygge og drive en kommende letbane. 

I februar 2014 fremsatte Folketinget Lov om projektering af letbane på Ring3. Loven fastlægger at Metroselskabet I/S også skal varetage funktionerne i Hovedstadens Letbane I/S blandt andet med samme direktion. Lovens formål var at give mulighed for at gennemføre projektering, VVM-redegørelse for letbaneprojektet og efterfølgende oplæg til en anlægslov.

Anlægsloven, der fastlægger projektets principielle udformning og finansiering, giver mulighed for, at Hovedstadens Letbane I/S kan udbyde anlægsopgaverne, ekspropriere de nødvendige arealer og etablere hele anlægget. Forslaget til anlægsloven er førstebehandlet i Folketinget d. 26. januar 2016 og er nu i offentlig høring.