Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Glostrup Kommune skal som vejmyndighed og projektejer tage stilling til letbaneprojektets indhold, herunder den overordnede geometri og indretning af vejen (vognbaner, cykelstier, fortove, skilte, kryds, afvanding etc.). Myndighedsprojektet definerer projektets kommende afgræsning og danner det håndfaste grundlag for de ekspropriationer, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Projektets udseende fremgår af nedenstående strækningstegninger og krydsdetaljer. Der er mulighed for mindre justeringer som følge af vejmyndighedernes gennemgang og godkendelse af projektet. I den forbindelse ligger myndighedernes vægtning på ændringer, der giver øget trafiksikkerhed eller bedre trafikafvikling. Vejmyndighederne består – for strækningen gennem Glostrup Kommune – af Glostrup Kommune, Vejdirektoratet og Politiet.

Glostrup Kommune behandler projektet som vejmyndighed i løbet af marts og april måned, herefter meldes eventuelle justeringer ind til Hovedstadens Letbane. Det er af tidsmæssige hensyn valgt at gennemføre myndighedsbehandling samtidig med udbud af anlægsopgaven. Eventuelle projektjusteringer vil blive indarbejdet i forbindelse med de endelige forhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Strækninger og kryds:

Strækning: Nedkørslen til Glostrup Station
Strækning: Søndre/Nordre Ringvej, Sydvestvej til Vestervej
Strækning: Nordre Ringvej, Vestervej til Valnøddevej
Strækning: Nordre Ringvej, Valnøddevej til Rødkælkevej
Strækning: Nordre Ringvej, Rødkælkevej til Vestskoven
Strækning: Nordre Ringvej, Vestskoven til Frederikssundmotorvejen
Strækning: Nordre Ringvej, Frederikssundmotorvejen til Ejby Industrivej
Strækning: Nordre Ringvej, Ejby Industrivej til Slotsherrensvej
Kryds: Sdr Ringvej-Engtoftevej/Christiansvej
Kryds: Sdr Ringvej/Ndr Ringvej-Hovedvejen
Kryds: Ndr Ringvej-Vestervej
Kryds: Ndr Ringvej-Kindebjergvej
Kryds: Ndr Ringvej-Psyk. Hospital
Kryds: Ndr Ringvej-Gamle Landevej/Mellemtoftevej
Kryds: Ndr Ringvej-Hersted industripark
Kryds: Ndr Ringvej-Fabriksparken
Kryds: Ndr Ringvej-Frederikssundmotorvej/Jyllingevej
Kryds: Ndr Ringvej-Ejbydalsvej
Kryds: Ndr Ringvej-Ejby Industrivej/Brandsbjergvej

Som tidligere drøftet ved orienteringsmøder i forbindelse med VVM-høringen af projektet, vil en del ejendomme i Glostrup Kommune blive berørt af det areal, der inddrages permanent til letbanen. Som det fremgår af tegningerne ovenfor, vil mange ejendomme ligeledes blive berørt af det arbejdsareal, som bliver inddraget midlertidigt i løbet af den 6-8 år lange periode som anlægsarbejdet står på. Nogle steder skal arbejdsarealet benyttes af projektet gennem hele anlægsperioden andre steder kun i en kortere periode. Tidsplan og rækkefølge for udførelse af de forskellige arbejder vil blive fastlagt af det vindende entreprenørteam efter underskrift af kontrakt i efteråret 2017.

Arbejdsarealets omfang er blevet fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af myndighedsprojektet og har ikke tidligere været fremlagt offentligt. Ved de tidligere møder med berørte grundejere, var der kun information tilgængelig om den permanente udstrækning af projektet. I flere tilfælde lægger det midlertidige arbejdsareal beslag på arealer, der ikke tidligere har været i spil.

Hovedstadens Letbane har fastlagt en møderække, hvor alle berørte parter i løbet af foråret 2017 vil blive kontaktet og inddraget, og alle konsekvenser af projektets arealbehov vil blive belyst.

Hvis du er berørt af ekspropriationer til letbanen og savner yderligere oplysning, skal du kontakte Hovedstadens Letbane, der varetager al kommunikation i forbindelse med ekspropriationerne. Kontakt Hovedstadens Letbane på tlf. 3311 1700, info@dinletbane.dk, www.dinletbane.dk