Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

På oversigtskortet er indtil videre kun medtaget de indledende arbejder som nedrivninger og ledningsomlægninger. Efter 2020-21 gennemføres omlægning af vognbanerne på Ring 3 fra Banemarksvej til Sofielundsvej og derefter anlægges selve letbanespor og stationer.

På listen over anlægsaktiviteter, kan du se hvad der kommer til at ske i nærmeste fremtid.

Du kan ligeledes læse mere om hele baggrunden for det store projekt.

Nedrivninger

Nogle steder skal der nedrives bebyggelse, for at der bliver plads til letbaneprojektet. Bebyggelse, der skal nedrives er nu eksproprieret og erstatning er fastlagt. De mest omfattende nedrivninger finder sted omkring krydset Hovedvejen/Nordre Ringvej, hvor en stor del af den vestlige side af vejen rives ned. Der bliver ligeledes tale om nedrivning af bygninger ved hospitalet og ved Slotsherrensvej. Nedrivningerne finder sted i 2018 og begyndelsen af 2019.

Ledningsomlægninger

En stor del af Ring3 skal omlægges for at få plads til letbanens skinner. Gennem Glostrup drejer det sig primært om strækningen fra Banemarksvej til Sofielundsvej, der vil blive markant udvidet og få et helt nyt udseende. For at kunne flytte vejbanerne, skal der først flyttes en masse ledninger. Det drejer sig om kloak-, vand-, el- og teleledninger, der indtil nu har ligget trygt og godt under vej og fortov. Der må ikke ligge ledninger under letbanens kommende skinner, da et ledningsarbejde vil stoppe driften af letbanen. Derfor skal ledningerne flyttes. Det er den enkelte ledningsejer, der skal flyttes sin ledning og da der er mange ledninger og lidt plads er det et vanskeligt og langtrukkent arbejde. Det forventes at ledningsomlægningerne finder sted fra begyndelsen af 2019 til midten af 2021. 

Ombygning af Ringvejen

Når ledningerne er flyttet, skal der opbygges nye vognbaner, cykelstier og fortove. Dette er et arbejde, der vil blive udført i etaper efterhånden som ledningsarbejdet er gennemført. Der er endnu ikke fastlagt en endelig plan for hvordan arbejdet udføres. Det forventes, at der etableres ny vej i 2021 og 2022. Efter 2022 vil vejtrafikken kunne afvikles uden væsentlige forstyrrende arbejder, idet vejtrafikken da vil være adskilt fra letbanens linjeføring.  

Opbygning af letbanesporene

Som del sidste del af anlægsarbejderne opbygges selve letbaneinfrastrukturen. Sveller, skinner, stationer, kørestrømsmaster og øvrige teknik opsættes. Trafikken på Ring3 vil blive berørt de steder hvor letbaneanlægget skal igennem krydsene. Her vil trafikken blive spærret i kortere perioder. .Det forventes, at letbaneinfrastrukturen etableres i 2022-2024, hvorefter der gennemføres prøvekørsler. Letbanen forventes taget i drift i 2025.