Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Brochurer med sundhedstilbud
Lær at leve bedst muligt med din kroniske sygdom

I nogle forløbsprogrammer bliver du en del af en gruppe, der har samme kroniske sygdom som du selv har. Andre forløbsprogrammer er individuelle.

Alle forløbsprogrammerne bliver støttet af fagligt uddannet specialister.

 

KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom

Formålet med forløbsprogrammet er at du får en bedre viden om - og redskaber til - at håndtere din kroniske sygdom i dagligdagen. 
 
Undervisningen foregår på hold. Forløbsprogrammet KOL starter med en individuel samtale, hvor vi taler om, hvordan dit forløb skal være. Vi arbejder med KOL-skole og fysisk træning, selvfølgelig på dit niveau. Du og dit hold vil blive undervist af sygeplejerske, diætist og ergo- og fysioterapeuter. 
 
Er du ryger, vil vi også tilbyde dig et rygestopkursus.

Hvem kan deltage 

Tilbuddet er til dig, der er diagnosticeret med KOL og gerne vil kunne fungere bedst muligt – trods sygdommen. For at kunne deltage, er det en forudsætning, at du kan komme frem til undervisningsstedet ved egen hjælp.   

Hvor og hvornår foregår KOL-forløbsprogrammet 

Undervisningen foregår: 
Træningscentret Glostrup Kommune  
Dommervangen 4, 1. sal 
2600  Glostrup 
 
Der starter hold op i forårs- og efterårssæsonen. Vi skriver til dig, når vi får henvisning fra din læge.   

Hvordan bliver du henvist 

Din læge eller hospitalsafdeling kan henvise dig til et KOL-forløb.   
 

Pris 

Tilbuddet er gratis.   

Transport

Du skal selv sørge for transport. Du kan eventuelt benytte buslinje 166, og stå af ved Digevangsvej/Østervangkirken. Træningscentret ligger to minutters gang herfra. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand. 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398. 

Til sundhedspersonale

Lægen skal sende henvisningen til Glostrup Kommune med REF 01 på lokationsnummer 5790001352011. Emne: KOL-forløbsprogram.

Flere oplysninger vedrørende visitation findes på Sundhed.dk's side om KOL.

Diabetes type 2

Formålet med forløbsprogrammet er, at du får en bedre viden om, hvordan du kan bevare eller forbedre din sundhedstilstand. 

 

Undervisningen foregår på hold. Forløbsprogrammet Diabetes type 2 starter med en individuel samtale, hvor vi taler om, hvordan dit forløb skal være. Vi arbejder med diabetes-skole, kost- og diætkursus og fysisk træning, selvfølgelig på dit niveau. Du og dit hold vil blive undervist af sygeplejerske, fysioterapeuter og diætist. 

 

Hvem kan deltage

Tilbuddet er til dig, der har type 2 diabetes, og som gerne vil kunne bevare et aktivt liv, uden at føle at sygdommen giver for mange begrænsninger. 

Du skal være over 18 år og bo i Glostrup Kommune. 

Hvor og hvornår foregår Diabetes type 2-forløbsprogrammet 

Undervisningen foregår på: 

Træningscentret Glostrup Kommune  

Dommervangen 4, 1. sal 

2600 Glostrup 

 

Der starter hold op i forårs- og efterårssæsonen. Vi skriver til dig, når vi får henvisning fra din læge. 

Hvordan bliver du henvist

Din læge eller hospitalsafdeling kan henvise dig til et Diabetes type 2-forløb. 

Pris 

Tilbuddet er gratis. 

Transport 

Du skal selv sørge for transport. Du kan eventuelt benytte buslinje 166, og stå af ved Digevangsvej/Østervangkirken. Træningscentret ligger to minutters gang herfra. 

Tolkebistand 

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398. 

Til sundhedspersonale

Henvisningen sendes til Glostrup Kommune med REF01 på lokationsnummer 5790001352011. 

Emne: Forløbsprogram for type 2 diabetes.

Flere oplysninger vedrørende visitation inkl. henvisningsfraser findes på 

Glostrup Kommunes Sundhed.dk-side om forløbsprogram for T2DM.

Lænde- og rygsmerter 

Formålet med forløbsprogrammet er, at du får en bedre viden om, hvordan du kan bevare eller forbedre din sundhedstilstand, så dine lænde- og rygsmerter ikke bliver kroniske. Formålet er også at forebygge, at du bliver afskåret fra dit sociale liv og arbejdsliv. 

Vi starter med at tilrettelægge et program specielt for dig. Det vil være fysio- og ergoterapeuter, der tager sig af dig. Hvis du er i arbejde, tilrettelægger vi programmet, så du stadig kan passe dit arbejde. 

Hvem kan deltage 

Tilbuddet er til dig, som for nyligt har fået problemer i din hverdag, på grund af lænde- og rygsmerter. 

Du skal være over 18 år og bo i Glostrup Kommune. 

Hvis du har haft problemer med lænd og ryg i længere tid, er dette forløbsprogram ikke for dig. 

Hvor og hvornår foregår lænde- og ryg forløbsprogrammet 

Vi skriver til dig, og fortæller hvornår du kan starte, hurtigst muligt efter vi har fået henvisning fra din læge, 

Undervisningen foregår på: 

Træningscenter Brøndby 

Horsedammen 36 

2605 Brøndby. 

Hvordan bliver du henvist 

Din læge kan henvise dig til et et Lænde- og ryg forløbsprogram. 

Pris 

Tilbuddet er gratis.   

Transport 

Du skal selv sørge for transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos 

Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398

Forløbskoordinatorer i Brøndby Kommune på telefon 4328 2173  

Til sundhedspersonale

Lægen skal sende henvisning til Glostrup Kommune med REF 01 på lokationsnummer 5790001352011. Emne: Lænde-ryg forløb.

Flere oplysninger vedrørende visitation findes på Sundhed.dk's side om Lænde-ryg-smerter.

Hjertesygdom 

Formålet med forløbsprogrammet er at du får en bedre viden om - og redskaber til - at håndtere din kroniske sygdom i dagligdagen. Vi starter med at tilrettelægge et program specielt for dig. Det vil være sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter, der tager sig af dig.   

Hvem kan deltage 

Tilbuddet er til dig, som har en af diagnoserne 

 • akut koronart syndrom (AKS), 
 • hjertesvigt 
 • stabil angina pectoris og 
 • har gennemgået et særligt hospitalsforløb - et hjertepakkeforløb. 

Hvor og hvornår foregår hjerteforløbsprogrammet 

Undervisningen foregår på: 

Genoptræningscentret 

Humlehusene 3 

2620 Albertslund 

Vi skriver til dig, og fortæller hvornår du kan starte, hurtigst muligt efter vi har fået henvisning fra din læge, 

Hvordan bliver du henvist 

Din læge kan henvise dig til et et hjerteforløbsprogram. 

Pris 

Tilbuddet er gratis.  

Transport 

Du skal selv sørge for transport. 

Tolkebistand 

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos 

Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398 

Forløbskoordinator i Albertslund Kommune på telefon 4368 7790 

Til sundhedspersonale

Lægen skal sende henvisning til Glostrup Kommune med REF 01 på lokationsnummer 5790001352011. Emne: Hjerteforløb    

Flere oplysninger vedrørende visitation findes på
Sundhed.dk's side om hjertesygdom.

Kræftrehabilitering

Kræftrehabilitering er et tilbud til dig, der har eller har haft en kræftdiagnose indenfor de sidste 5 år. Tilbuddet er gratis og foregår i et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Glostrup, Brøndby og Albertslund.
 
Formålet med kræftrehabilitering er at støtte dig fysisk, psykisk og socialt i forhold til at håndtere dit hverdags- og arbejdsliv på trods af de begrænsninger, sygdommen og/eller behandlingen kan medføre.
 

Et forløb kan indeholde:

 • Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist.
 • Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning.
 • 8 ugers trænings- og undervisningsforløb for brystopererede.
 • Undervisning med oplæg i blandet andet kost, træning, søvn og håndtering af ændrede livsvilkår som følge af kræftsygdommen. Derudover indgår relevante emner som mindfulness og socialrådgivning.
 • Særskilt forløb for borgere med senfølger.
 • Rådgivning via jobcenter.
 • Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse.
 • Formidling af kontakt til rygestopvejledning.
 • Formidling til hjælpemiddelafdeling.
 • Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, eksempelvis café.
 • Dannelse af netværk med andre kræftpatienter m.m.

Der er løbende optag på forløbet.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er til dig, der har en kræftdiagnose.
Du skal være over 18 år, bo i Glostrup Kommune og være i et kræft-behandlingsforløb eller have afsluttet behandling inden for de seneste 5 år.

Hvor foregår kræftrehabiliteringen?

Forløbet foregår i Brøndby Kommune på:

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36
2605 Brøndby

Hvordan bliver jeg henvist?

Du kan henvises til et kræftrehabiliteringsforløb gennem den behandlende hospitalsafdeling eller din egen praktiserende læge.

Henvisningen sendes til Glostrup Kommune, der efter modtagelse og visitering videresender den til Brøndby Kommune. Herfra vil du blive kontaktet med tilbud om en opstartssamtale, hvor også pårørende er meget velkomne til at deltage.

Formålet med samtalen er, at der i fællesskab sammensættes et forløb, som er tilpasset din hverdag, ønsker og behov.

Pris

Tilbuddet er gratis. 

Transport

Tilbuddet kan omfatte kørsel. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand 

Kontakt

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398 eller kræftforløbskoordinator i Brøndby Kommune på telefon 4328 2173.

Til sundhedspersonale

Henvisningen sendes til Glostrup Kommune med REF01 på lokationsnummer 5790001352011. 
Emne: Kræftrehabilitering.
Flere oplysninger vedrørende visitation inkl. henvisningsfraser findes på

Glostrup Kommunes Sundhed.dk-side om kræft.

Praktisk information om forløbsprogrammerne  

 • Du skal henvises af din læge eller hospitalet for at deltage i et forløbsprogram.
 • Det er gratis at deltage i et forløbsprogram. 
 • Du skal selv sørge for transport frem og tilbage.
 • Mødestederne vil være i Glostrup, Albertslund eller Brøndby.
 • Du kan få mere at vide af sundhedskonsulenten på telefon 4323 6542 eller mail sundhed.velfard@glostrup.dk.