efterår
Vi undersøger tilfredsheden
november-december 2018

Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at få viden om, hvordan borgerne oplever kvaliteten på ældrecentrene, i hjemmeplejen og på genoptræningsområdet med henblik på dialog og kvalitetsudvikling.

 

Undersøgelsen foretages med skemaer og interviews 

Samtlige borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen (både kommunal og privat) i Glostrup Kommune, vil få tilsendt et spørgeskema med posten.

Borgere, der afslutter et genoptræningsforløb, vil få udleveret et spørgeskema på Træningscentret i forbindelse med deres sidste træningsgang. Undersøgelsen dækker også glostrupborgere, der gennemfører et genoptræningsforløb i Albertslund eller Brøndby.

På ældrecentrene er det politisk besluttet, at der i dette års brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres en række interviews med beboere i stedet for udlevering af spørgeskemaer. På Midlertidige Pladser vil brugertilfredsheden ligeledes blive undersøgt gennem interviews med borgere.

 

Får du hjemmepleje, kan du få hjælp til skemaet 

Modtagere af hjemmepleje kan få hjælp af en uvildig person til at udfylde spørgeskemaet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Undersøgelsen sker november-december 2018 

Interviewene gennemføres i løbet af november-december 2018, og spørgeskemaundersøgelsen går i gang ultimo november. 

 

Resultatet af undersøgelsen

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen vil blive behandlet politisk i foråret 2019 og vil derefter kunne findes her på hjemmesiden.

Resultaterne af den seneste undersøgelse kan ses i rapporten "Tilfredshedsundersøgelse 2016", som du kan downloade fra Læs mere-boksen nederst på siden.

 

Politisk besluttet

Brugertilfredshedsundersøgelsen er politisk besluttet og gennemføres hvert andet år.

Der tages udgangspunkt i et undersøgelseskoncept udviklet af Kommunernes Landsforening.