Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

genoptræning
Du kan have behov for gentræning efter en indlæggelse på hospitalet. Genoptræningen skal sikre, at du, indenfor en tidsbegrænset periode og ud fra dine forudsætninger, så vidt muligt opnår samme grad af funktionsevne som tidligere. 
 
Det er din læge på hospitalet, der vurderer om du har behov for gentræning efter behandling. Hvis det vurderes, at du har behov for gentræning, sender lægen en genoptræningsplan til kommunens træningscenter.
 
Kommunen er ansvarlig for din genoptræning på baggrund af din genoptræningsplan. Fysio- eller ergoterapeuter sørger for, at dit genoptræningsforløb bliver tilpasset dine behov og eventuelle særlige forhold.
 
Genoptræningen er gratis, og bliver udført efter almindeligt anerkendte faglige standarder.

 

Hvordan kommer min genoptræning i gang?

Du får et tilbud om genoptræning senest 3 hverdage efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen fra hospitalet. Du vil blandt andet blive oplyst om:

 • Hvor din genoptræning kommer til at foregå
 • Mulighederne for kørsel

Du vil herefter blive kontaktet af træningsstedet inden for 5 hverdage omkring dato for start og planlægning af genoptræningsforløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræning i forbindelse med visse diagnoser er omfattet af et tværkommunalt samarbejde mellem Glostrup, Albertslund og Brøndby. Derfor foregår genoptræningen i nogle tilfælde på træningscentrene i Albertslund eller Brøndby, selvom du bor i Glostrup.

Træningscentret, Glostrup
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup
Telefon 4346 8500

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
Telefon 4328 2173

Genoptræningscentret, Albertslund
Skolegangen 1, 1. sal
2620 Albertslund
Telefon 4368 7820 

Praktiske oplysninger

Du skal komme i løstsiddende tøj, der er egnet til træning, og medbringe indendørs sko. 

Du har pligt til at informere om kendte smitsomme sygdomme, herunder multiresistente bakterier. 

Transport

Er du bevilget transport til og fra genoptræningen, sørger Træningscentret for at bestille kørsel til dig.

Movia Flextrafik varetager per 1. oktober 2015 kørselsopgaven for borgere i Glostrup Kommune:

 • Du får altid oplyst et afhentningstidspunkt af Træningscentret
 • Du kan blive hentet på din bopæl senest 15 minutter efter det udmeldte afhentningstidspunkt
 • Du kan blive afleveret ved træningsstedet op til 30 minutter før din aftale om træning
 • Du kan få et afhentningstidspunkt efter træning, der ligger op til 45 minutter efter din træning er slut

Du kan læse mere om kørsel til genoptræning her i vores folder

Ændringer, forsinkelser, afbud og udeblivelse

 • Ved ændring af den aftalte tid, vil du få besked senest om morgenen samme dag
 • Du skal komme til tiden
 • Du skal meddele forsinkelser til Træningscentret. Forsinkelser over en halv time kan medføre, at træningen bliver aflyst.
 • Du skal melde afbud på grund af sygdom så hurtigt som muligt og senest samme dag om morgenen.
 • Du skal melde afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt og senest kl. 12 dagen før træningen.
 • Udeblivelser giver dig ikke mulighed for erstatningstræning
 • Udebliver du mere end to gange, vil genoptræningsforløbet blive genvurderet og eventuelt afsluttet.

Når træningsforløbet slutter

Ved afslutning af dit genoptræningsforløb evaluerer vi de mål, der blev sat ved træningens start. Du bliver også vejledt i, hvordan du fremover vedligeholder de opnåede resultater. 

Hvis du har behov for yderligere hjælp eller tilbud fra kommunen, giver træningsstedet besked til de relevante medarbejdere i kommunen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med vedligeholdende træning eller andre rehabiliteringsindsatser.

Din egen læge og det henvisende hospital bliver også informeret om resultatet af træningen. 

Frit valg

Du kan vælge at blive genoptrænet i andre kommuner efter regler om frit valg.

Lovgrundlag

Genoptræning efter en hospitalsindlæggelse foregår efter Sundhedslovens § 140.

Du finder flere informationer i kvalitetstandarden nedenfor.