Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs mere

Emballageaffald og affaldssortering

Affald - regler og ansvar

Affaldsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Ansvar og opgaver
På affaldsområdet er fordelt mellem kommunen, forsyningen og grundejeren:

Priser for affaldsafhentning

Kommunen fastsætter hvert år takster for afhentning af affald, priser for beholdere mv. Se information om de enkelte ordninger og find priser på Glostrup Forsynings affaldssider.

Sorter glas, metal, papir og plast

Fra første maj 2016 skal alle husstande i Glostrup sortere glas, metal, papir og plast fra dagrenovationen. Bor du i etagebolig eller et andet område med fælles affaldsløsning skal du også frasortere pap. Glostrup Forsyning står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i kommunen. Se mere om ordningen, beholdere og sortering på: www.glostrupforsyning.dk/affald

Afhentning og beholdere

Har du problemer med uafhentet affald eller ønsker du en ekstra sæk til dit affald, skal du kontakte Glostrup Forsyning. De står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i Glostrup. 

Kompost, haveaffald og storskrald

 

Har du spørgsmål til storskrald, haveaffald eller kompostrabat, skal du kontakte Glostrup Forsyning. De står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i Glostrup. 

Køkkenkværne er ikke tilladt

Du må ikke anvende køkkenkværn i Glostrup Kommune. I Glostrup bliver madaffald som en del af dagrenovationen kørt til forbrænding på Vestforbrænding. Her bliver affaldet afbrændt og omdannet til energi i form af elektricitet og varme.

Fordele og ulemper ved køkkenkværne
En køkkenkværn sidder under køkkenvasken og kværner madaffald, som derefter bortskaffes med spildevandet. Det kan mindske lugtgener og hygiejneproblemer i hjemmet og ved opsamlingsstedet for dagrenovation. Ligesom det øger brændværdien af det resterende affald til forbrænding.

Til gengæld udnyttes energien i madaffald bedre ved forbrænding og bioforgasning. På renseanlæg med rådnetank bliver omkring 40 % af det organiske materiale ikke udrådnet, men går tabt i udløb og procestank uden at energien bliver udnyttet. Af hensyn til det samlede energiudbytte er det politisk besluttet, at man ikke må anvende køkkenkværne i Glostrup.

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde kommunens affaldsdirektiv på kommunens hjemmeside.

Skrevet af borger.dk
og Glostrup Kommune
Åbningstider
Telefontider