Billede af dansk uniform

Veterankoordinator 

Glostrup Kommune har en veterankoordinator, som skal sikre at alle veteraner, og deres pårørende, har mulighed for at få støtte, hjælp og rådgivning i Glostrup. Veterankoordinatoren hedder Morgan Johnson, og han er selv veteran. Hvis du er veteran eller pårørende, og du har brug for vejledning kan du kontakte ham via mail eller på tlf. 2974 7220.

Veterancafé

Veterancaféen er samlingspunkt for både veteraner og deres pårørende, som hver torsdag kan mødes under afslappede forhold og hygge over en kop kaffe, en bid brød og skiftende aktiviteter. 

Veterancaféen har åbent torsdage fra kl. 16-20 i Solkrogen, Aktivitetscentret, Sydvestvej 12, 2600 Glostrup.

Pt. er Veterancaféen lukket pga. COVID-19. Følg med i Facebookgruppen heruner for nyt om hvornår cafeen åbner igen. 

Facebookgruppe

Er du veteran eller pårørende kan du melde dig ind i Facebookgruppen Veteraner i Glostrup. Her kan du møde andre veteraner og pårørende, og det er også her Glostrup Kommunes veterankoordinator deler relevant information. Du finder gruppen her. 

Veteranpolitik

Glostrup Kommune har en Veteranpolitik, som skal sikre, at veteraner, der hjemvender til Glostrup fra international tjeneste, får den fortjente anerkendelse. Politikken skal samtidig sikre den bedst mulige støtte til hjemvendte veteraner med udfordringer eller med virkelyst til at deltage aktivt i lokalsamfundet.

Formålet med veteranpolitikken er:

  • at anerkende den særlige indsats veteraner har ydet for Danmark. 
  • at sikre at der ydes målrettet støtte til de veteraner, som er særligt udfordret efter udsendelse. 
  • at understøtte veteraner og pårørendes mulighed for at engagere sig i lokalsamfundet.

Læs hele Veteranpolitikken her.

Åbning af Glostrup Kommunes Veterancafe

Taler fra åbning af veterancafe