Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

I barnets første leveår kommer sundhedsplejersken på hjemmebesøg. Hun vejleder i amning, udvikling, kost, samspil i familien, forebyggelse af ulykker med videre. Sundhedsplejersken kommer på besøg første gang 4-5 dage efter du har født – og følger jeres familie med hjemmebesøg til barnet er cirka 1½ år. 

 
Når jeres barn begynder i skole får det en samtale med sundhedsplejersken, som også undersøger barnet. Det samme sker i udskolingen. På øvrige klassetrin har sundhedsplejersken kontakt med børnene enten ved samtaler eller ved sundhedspædagogiske aktiviteter. Du kan som barn/ung også henvende dig til sundhedsplejersken på din skole, hvis der er noget du har brug for at drøfte. Sundhedsplejersken har tavshedspligt, men du skal dog være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor sundhedsplejersken kan være nødt til at informere dine forældre om samtalerne. 
 
Tandplejen tilbyder gratis tandpleje for alle børn i alderen 0-18 år. Det sker på de kommunale tandklinikker og barnet bliver automatisk tilmeldt. Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger. 
 
Tandplejen tilbyder tandregulering efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 

Hvilke tilbud har Sundhedsplejen til småbørn? 

Sundhedsplejen har forskellige tilbud til familier med småbørn. Du kan altid ringe eller skrive til os, hvis du har brug for råd og vejledning.

Hjemmebesøg til gravide 

Hjemmebesøg til småbørnsfamilier 

Støtte og vejledning hvis du – eller din partner – har en efterfødselsreaktion 

Mødregruppe 

Åbent hus

Hvilke tilbud har Sundhedsplejen til skolebørn? 

Sundhedsplejersken har ind- og udskolingsundersøgelser samt samtaler i 0., 1., 3., 5., 7. og 9. klasse. 

Desuden har sundhedsplejersken sundhedspædagogiske oplæg og øvelser på næsten alle klassetrin. Det kan for eksempel være om kost, hygiejne, pubertet eller seksuel sundhed.

Sundhedsplejersken taler også med børn og unge, som selv henvender sig. 

Sundhedsplejersken har hyppigere kontakt til børn, der har særlige behov.  

Forældre er altid velkomne til at deltage ved alle undersøgelser - men det er ikke et krav. 

Hvilke tilbud har Tandplejen?

Alle børn og unge fra 0-18 år kan få gratis tandpleje på de kommunale tandklinikker. Børn og unge bliver automatisk tilmeldt, når de bliver født eller flytter til kommunen. Vi indkalder små børn første gang, når de er 2½-3 år gamle. 

Den kommunale tandpleje tilbyder forebyggelse, undersøgelse og nødvendige tandbehandlinger. Vi tilbyder tandregulering efter Sundhedsstyrelsens regler. 

Læs mere om Tandplejens tilbud på Tandplejens hjemmeside.

Hvad med tandregulering?

Vores specialtandlæge vurderer mulige tandstillingsfejl. Specialtandlægen vurderer, om barnet reelt har tandstillingsfejl, der medfører behov for tandregulering. Specialtandlægen foretager vurderingen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer om tandregulering.  

Tandreguleringsbehandlingen skal forebygge og behandle tandstillingsfejl, der indebærer risici for skader på tænder, tandkød eller kæbeled. 

Tandstillingsfejl, der udelukkende har kosmetisk betydning, er ikke omfattet af tilbuddet. 

Læs mere om tandregulering på Tandplejens hjemmeside.

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke trives? 

Hvis du bliver bekymret for dit barns trivsel, er det vigtigt, at du reagerer på din bekymring. Du skal henvende dig i dit barns dagtilbud eller skole, hvor personalet vil hjælpe dig videre. Hvis dagtilbuddet eller skolen vurderer, at dit barn har brug for særlig støtte, vil de efter aftale med dig henvende sig til kommunen.

Hvis du har brug for at drøfte din bekymring med andre end personalet i dagtilbud eller skole, kan du også søge råd og vejledning andre steder i Glostrup Kommune. Det kræver ikke en henvisning - du skal blot møde op eller kontakte det pågældende sted via telefon eller mail. Her kan du læse mere om vores tilbud til forældre, der er bekymrede for deres barns trivsel. Du kan også se, hvordan du kommer i kontakt med os.