Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik


Tæt på læringseffekten er en ambitiøs tværkommunal 3-årig indsats i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk med fokus på synlig læring i skolen. 

Indsatsen gennemføres med økonomisk støtte på 6.150.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

De tre kommuner har i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 fokuseret på at arbejde med læringsmålstyret undervisning og Forenklede Fælles Mål med henblik på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Formålet er at højne elevernes faglige niveau og at styrke det faglige samarbejde hos lærere og børnehaveklasseleder. 

Lærere og børnehaveklasseledere deltog i løbet af de tre år i kompetenceudvikling, hvor de blev uddannet i opstilling af læringsmål, feedback, evaluering og elevernes progression. De arbejder på den enkelte skole i faggrupper på årgange (FF-teams) med at lave fælles undervisningsforløb og årsplaner.

På alle skoler i kommunerne er der uddannet aktionslæringsvejledere, som skal understøtte lærere og børnehaveklasseledere i en undersøgelse af egen praksis og i at bygge videre på den praksis, som vi ved virker bedst.

Ledelse og forvaltning blev ligeledes kompetenceudviklet, så de understøtter lærernes og børnehaveklasseledernes arbejde med synlig læring og skaber et fællessprog om læring på alle niveauer i organisationen.

Succeskriteriet for indsatsen er, at læreres og børnehaveklasselederes kompetenceudvikling og arbejde med læringsmål kan ses på den enkelte elevs progression i fagene og på elevernes motivation for at lære. Desuden er det et succeskriterium, at lærerne og børnehaveklasselederne over tid oplever mere faglig sparring og overskud til den enkelte elev, samt at alle medarbejdere, fra personalerum til forvaltning, taler ind i den samme referenceramme.

Ved spørgsmål kontakt projektleder Sidsel Rosa Just på sijus@brondby.dk